Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"ระเบียบรัตน์ " นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับ พี่น้อง ปชช.ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างรายได้รายวัน ...


โครงการสร้างขวัญ  และกำลังใจสู้ภัยโควิด – 19

นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช  นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข  ได้จัดให้มีการมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพรับจ้างหารายได้รายวัน              เช่น  มอเตอร์ไซค์  ซูบารุ  แท็กซี่  ผู้เจ็บป่วย  ผู้ยากไร้  ในย่านลาดพร้าว  วังหิน  โชคชัย  4  ซอยภาวนา ในวันที่  5, 6, 7  มกราคม 2564  จำนวน 700  คน เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 ตามโครงการสร้างขวัญ และกำลังใจให้พี่น้องกลุ่มดังกล่าว  ซึ่งได้รับผลกระทบ  
และมีความยากลำบาก จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19  โดยได้ตั้งงบประมาณ      ตามโครงการฯ นี้ไว้ 2,000,000  บาท  การมอบครั้งนี้เป็นรอบที่  2  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่  (รอบแรกได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสด  จำนวน 5 ครั้ง รวม  740 คน ไปเมื่อกันยายน - พฤศจิกายน 2564)  
สมาคมเสริมสร้างครอบครัวฯ  ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 มีสโลแกนของสมาคมฯ  คือ          “หนึ่งสามี  หนึ่งภรรยา” ภารกิจที่มุ่งมั่นมาโดยตลอด คือให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาครอบครัว ดำเนินการทางกฎหมายหากการไกล่เกลี่ยไม่ได้ผล  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกๆคน ที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกัน 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ที่สู้ชีวิตมุ่งมั่นทำมาหากินไม่เป็นภาระของสังคม ผู้พิการที่สู้ชีวิต ลูกหลานจากครอบครัวที่มีปัญหาความยากจน แต่อยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และที่สำคัญนั้น มุ่งเน้นให้สถาบันครอบครัวเป็นเบ้าหลอมที่สร้างทั้งคุณธรรม  และคุณภาพชีวิต มีทัศนคติ ที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม ไม่ไปเพิ่มปัญหาให้สังคมมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมเรื่อง รักนวลสงวนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแต่ ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน สร้างครอบครัวให้มีคุณภาพ  และคุณธรรม โดยปรับทัศนคติระหว่าง พ่อ – แม่ – ลูก ผ่านโครงการอบรมต่างๆ ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดไปแล้ว อาทิเช่น 
โครงการเด็กไทยไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน จัดไปแล้ว 3 รุ่น  จำนวน 540 คนโครงการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนชายไม่รังแกเพศแม่ นักเรียนหญิงรู้จักรักนวล-สงวนตัว ตามโครงการรักนวลสงวนตัว จัดไปแล้วทั่วประเทศ 91 รุ่น จำนวน 12,268  คน และโครงการสร้างภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว ได้จัดไปแล้วทั่วประเทศ 48 รุ่น จำนวน  5,555 คน 

แม้สมาคมเสริมสร้างครอบครัวฯ จะเป็นองค์กรการกุศลเล็กๆ แต่ก็มุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ออกมาสู่สังคม  หากท่านมีข้อเสนอแนะ  มีปัญหา หรือต้องการเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กรุณาติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร/ไลน์  :  085-5395979,  แฟกซ์  :  02-1569716, อีเมล์  : happyfamily2547@gmail.com,happyfamily2547@hotmail.com แฟนเพจ  :  สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข อินสตราแกรม  :  happyfamilyassociation
ทวีตเตอร์  : @happyfamily2547
ขอให้ทุกท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข รุ่งเรือง  ร่ำรวย โชคดีปีใหม่  2565 ปลอดภัยจากโควิด – 19 ทุกสายพันธุ์นะคะ