Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

พ.ต.อ. สุรโชค เจษฏาเดช (สารวัตรแรมโบ้) ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด เสนอภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากน้ำลาย แทนการสอดใส่เข้าไปในจมูกของผู้รับการตรวจเชื้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้


พ.ต.อ. สุรโชค เจษฏาเดช (สารวัตรแรมโบ้) ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด เสนอภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากน้ำลาย แทนการสอดใส่เข้าไปในจมูกของผู้รับการตรวจเชื้อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ให้ลดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ให้ได้ผลมากที่สุดอย่างรวดเร็ว  

โดยใช้เครื่องมือชุดตรวจ ATK ที่ทางภาครัฐให้การสนับสนุนและแจกฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไป แต่ส่วนใหญ่เป็นชุดตรวจหาเชื้อภายในโพรงจมูก เป็นวิธีการนำชุดตรวจที่เป็นเครื่องมือทำเป็นแท่งพลาสติกพันด้วยสำลีสอดใส่ลึกเข้าไปในโพรงจมูกของผู้รับการตรวจเชื้อ เพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการตรวจเช่นนี้มีความไม่สะดวก ไม่คล่องตัว สร้างความยุ่งยากรำคาญ รวมทั้งเครื่องมือตรวจที่ใช้สอดใส่ที่ลึกเข้าไปในโพรงจมูก อาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง และเกิดการบาดเจ็บภายในโพรงจมูกที่เป็นเนื้อเยื่อที่บอบบางของผู้ได้รับการตรวจเชื้อได้ตลอดเวลา เพราะว่าสรีระภายในโพรงจมูกของคนเรามีความแตกต่างกันทุกคน บางคนอาจมีการคดงอ โดยเฉพาะชาวต่างชาติแถบยุโรปหรืออเมริกา จมูกจะโด่งโตไม่เหมือนจมูกคนไทยบ้านเรา

พันตำรวจเอก สุรโชค เจษฎาเดช (สารวัตรแรมโบ้) ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด จึงขอความกรุณาและเสนอให้ภาครัฐได้โปรดให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ใช้ชุดเครื่องตรวจ ATK ที่ตรวจจากน้ำลายของผู้ที่ตรวจหาเชื้อแทนการสอดใส่เข้าไปในโพรงจมูก เพราะการตรวจหาเชื้อจากน้ำลายทำได้ง่าย ใช้เวลาเพียงแค่ 30-45 วินาทีก็รู้ผล และมีความแม่นยำ 99.80%  อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง อึดอัดรำคาญใจ ทรมาน เหมือนการตรวจโดยวิธีสอดเข้าโพรงจมูก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บติดเชื้อกับผู้ที่รับการตรวจได้ ด้วยเหตุที่ชุดตรวจดังกล่าวไม่เหมาะกับสรีระโพรงจมูกของคนไทย เมื่อตรวจบ่อยๆ ก็เกิดการบาดเจ็บ และติดเชื้อในโพรงจมูกได้
และที่สำคัญชุดเครื่องตรวจ ATK ที่ตรวจจากน้ำลายนั้น ขอให้เน้นชุดตรวจที่มีคุณภาพ นำเข้าจากบริษัทต่างประเทศชั้นนำที่มีชื่อเสียง และให้ภาครัฐให้การสนับสนุนแจกจ่ายให้กับภาคเอกชนฟรีทั่วประเทศ หรืออาจสนับสนุนให้ภาคเอกชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศสามารถนำเข้าเสรีโดยปลอดภาษี รวมถึงลดขั้นตอนความยุ่งยากในการใช้เอกสารที่ยุ่งยากมาก อนุมัติให้เร็วที่สุด เพื่อให้ภาคเอกชนภาคธุรกิจสามารถนำเข้าชุดเครื่องตรวจ ATK ที่ตรวจจากน้ำลายได้โดยง่าย 

รวมทั้งอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด19 ชั้นนำของโลก ปลอดภาษีเช่นกัน และลดขั้นตอนการเสียเวลาใช้เอกสารประกอบการยื่นต่างๆ เพราะบริษัทชั้นนำทั้งหมดทั่วโลกที่จำหน่ายวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยผ่านการรับรองจากองค์กรอนามัยโลกมาแล้วอย่างละเอียด ซึ่งมีมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจต่างๆ ได้นำเข้ามาฉีดกันเอง ได้ช่วยลดภาระรัฐงบประมาณ ลดภาระงานประจำของบุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณะสุข ลดการติดเชื้อลดการเจ็บป่วย และเสียชีวิตได้ 
หากภาครัฐเห็นด้วย พันตำรวจเอกสุรโชค  เจษฎาเดช (สารวัตรแรมโบ้) มั่นใจว่าจะเป็นการสนับสนุนตอบสนองนโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเดินต่อไปได้ ได้รับการยอมรับจากนักธุรกิจ นักลงทุนต่างประเทศทั่วโลก ทั้งยังเป็นการสนับสนุนภาคธุรกิจทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม ภาคธุรกิจร้านอาหาร ภาคธุรกิจการด้านกีฬา ภาคธุรกิจการแสดงภาพยนตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย...เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจำนวนมาก 
และกระผมขอให้กำลังใจภาครัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ อาสาสมัครองค์กรการกุศล มูลนิธิต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน โดยอุทิศชีวิตและสละเวลาอันมีค่า โดยไม่เห็นความเหนื่อยยากของทุกคน