Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"เสธ.อู๊ด" เลขาธิการ ภธช. ร่วมรายการธรรมาภิบาลไทย รับรางวัล Anti Corruption Awards 2021


พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้รับเชิญ เข้าร่วมรายการธรรมาภิบาลไทย โดย​ นายพชร พูลเจริญภักดี เป็นผู้ดำเนินรายการ สอบถามเกี่ยวกับการได้รับรางวัล Anti Corruption Awards 2021 ที่ผ่านมา

 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล หลังจากนั้น พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ และนายภัค​วัฒน์​ ธรรมครุฑ​ทิพย์​, ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ภาคกลางและจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหนังสือ หลักธรรมาภิบาล ให้แก่ คุณธนภร แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าศูนย์ ป้องกัน​และต่อต้าน การทุจริต(ธพว.)​ ของธนาคาร sme พร้อมทั้ง เชิญชวนให้ มีการจัดอบรม หลักคุณธรรม 4 ประการ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และหลักธรรมาภิบาล ไปสู่การปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่และพนักงาน ของธนาคาร SME ต่อไป

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี) 
#ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน