Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หารือร่วมกับประธานอำนวยการกองการประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยาม เตรียมจัดการประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยาม ปี 2564/2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย


เมื่อวันที่ (14 ธันวาคม 2564) เวลา 16.00 น. ที่ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับนายฐากร  เจี่ยเพิ่มพูล ประธานอำนวยการกองการประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยาม /นายวิโรจน์  โกยสมบูรณ์ ผู้จัดการกองการประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยามฯ/นางสาวสุกัญญา  ศรีอินกิจ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานกองประกวดฯ/ นางสาวปัญญตา  คล้ายโพธิ์ทอง  ผู้จัดการกองประกวดนางสาวถิ่นสยามฯ / นายภานุเดช  สมนึก  สุภาพบุรุษถิ่นสยามขอนแก่น ปี 2564/2565 และนางสาวณัฏฐฑธิตา  เกตุรัตน์  นางสาวถิ่นสยามภูเก็ต ปี 2564/2565 ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือเตรียมจัดการประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยาม ปี 2564/2565  ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยาม77  จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยมีสถานีทีวีออนไลน์ โปรเจค เอช ประเทศไทย (PHT TV) เป็น ผู้ถือสิทธิ์เวทีการประกวดสุภาพบุรุษถิ่นสยาม ปี 2564/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย 

   ในการนี้กองประกวดฯ จะนำผู้เข้าประกวดทั้งหมดมาทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ผ้าไทยและจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและผ้าไทยของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จัก โอกาสนี้กองประกวดฯได้ขอความอนุเคราะห์จากจังหวัดภูเก็ตขอใช้ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในการประชาสัมพันธ์การประกวดและจารึกในถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ได้รับตำแหน่ง ประจำปี 2564/2565

    นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยากจะขอความร่วมมือให้กองประกวดฯช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง