Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ผู้ว่าเดี่ยวชวนเที่ยวพิจิตร พลัสพิจิตรพิสมัย พาเที่ยวพิจิตร เมืองเล็ก แต่น่ารัก แบบเต็มอิ่มสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์


จังหวัดพิจิตร โดย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม “ผู้ว่าเดี่ยวชวนเที่ยวพิจิตร” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นนโยบายอันดับหนึ่ง และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข ผนวกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ จัดกิจกรรม Media Fam Trip นำสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานครและนครสวรรค์ สำรวจแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้ “โครงการพิจิตรพิสมัย”
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม “ผู้ว่าเดี่ยวชวนเที่ยวพิจิตร” โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาทิ ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดพิจิตร โดยนายนฤพล สังเกต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ นำโดยนางสาวสิริพร ไกรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ที่นำสื่อสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานครและนครสวรรค์สำรวจแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้ “โครงการพิจิตรพิสมัย” ด้วย
โดยนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หรือผู้ว่าเดี่ยว เป็นประธานเปิดงาน “ผู้ว่าเดี่ยวชวนเที่ยวพิจิตร”  ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร จากนั้นผู้ว่าเดื่ยว ก็พาไปชมและสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งพาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ กราบสักการะ “หลวงพ่อเพชร” พระพุทธรูปคูบ้านคู่เมืองที่วัดท่าหลวงพิจิตร อ.เมือง กราบสักการะศาลหลักเมือง ที่สร้างขึ้นในสมัยพระยาโคตรบอง พาชมย่านเก่าวังกรด ต.วังกรด อ.เมือง โดยมีนายไตรสิทธิ์ เหรียญดำรงพร นายกเทศมนตรีตำบลวังกรด นำชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ บ้านเก่าแก่ และบ้านหลวงประเทืองคดี แวะเที่ยวสวนเกษตรวังทับไทร อ.สากเหล็ก แหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส่งออกที่ของจังหวัดพิจิตร เพื่อส่งขายตลาดญี่ปุ่นและสิงคโปร์ กราบสักการะพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง สูง 80 ม. (รวมฐาน) หน้าตักกว้าง 60 ม. ที่วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย  รองจากพระพุทธมหานวมินทรศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญสูง 93 ม. ที่วัดม่วง จ.อ่างทอง โดยมีพระครูวิชาญ สังฆกิจ เจ้าอาวาสฯ นำกราบสรีระสังขารของพระครูวิสุทธิ ภาวนาคุณ (พระมหาโกศล จันทวันโน) อดีตเจ้าอาวาส เกจิซื่อดังด้านวิปัสสนากรรมฐาน  ผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสร้างพระพุทธเมตตาสามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีวัดทับคล้อ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่  612-0-21616-2 กราบสักการะหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบรรพตสุธาราม (วัดวังเรือน) ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ 
เช้าวันที่สอง ผู้ว่าเดี่ยวก็พาไปที่วัดสุขุมาราม หรือวัดพระนอน  ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก เพื่อกราบสักการะพระพุทธไสยาสน์สีทององค์ใหญ่ยาวถึง 55 เมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา   พระครูวิจารณ์วิหารกิจ (หลวงพ่อสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม ยังได้พาชมวิหารหลวงพ่อเขียน ธมมรักขิโต แวะชมแปลงเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาที่ดินท ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร รวมทั้งผู้ที่สนใจ โดยมีนางสาวนพรัตน์ อุนานันท์ ผู้จัดการศูนย์ฯ พาเดินชมในโครงการย่อยในศูนย์ เริ่มจากการปลูกพืชผักปลอดภัย การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี การชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงโคนม และการปลูกพันธุ์ไม้ผลแปลงผสมผสาน กราบสักการะหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่และขี้ผึ้งหลวงพ่อเงินที่วัดท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล กราบสักการะหลวงพ่อสุโข ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถโบราณที่ถูกสร้างคลุมด้วยอุโบสถใหม่ ที่วัดบึงนาราง ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง และที่หน้าพระอุโบสถยังประดิษฐานพระสังกัจจายน์รูปทรงแปลกที่ไม่เหมือนที่อื่น หาชมได้ยาก เพราะเป็นองค์พระสังกัจจายน์กวักมือ ชาวบ้านเรียกว่า “พระสังกัจจายน์ปางกวักเรียกทรัพย์”  ตามด้วยการกราบสักการะหลวงพ่อโตที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารวัดโพธิ์ประทับช้าง ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง เป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย สมัยพระเจ้าเสือ ที่นี่บริเวณหน้าวัดมีต้นตะเคียนอายุกว่า 300 ปี ถัดมาด้านซ้ายจะเป็นอนุสรณ์สถานทของอนุสาวรีย์พระพุทธเจ้าเสือ และบริเวณด้านหลังจะเป็นศาลพันท้ายนรสิงห์ แวะชมสวนเกษตรโพธิ์ประทับช้างที่แหล่งปลูกส้มโอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิจิตร หลังทานส้มโอที่อร่อยแล้ว แวะซื้อสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดคลองเดื่อ ก่อนลงเรือชมหิ่งห้อยกลางแม่น้ำพิจิตร  
นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ โทร.0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810 Email...www.tourismnakhonsawan.org Nakhonsawan.Phichit       @tatsawanphichit    tatsawanpichit        TATsawanpichit