Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

กรมเจ้าท่า คุมเข้มกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 เน้นความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว     นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Amazing Thailand Countdown 2022 : Win the World for Thailand เอกลักษณ์ไทย ชนะใจคนทั่วโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

    

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ำ ได้ออกประกาศที่ 264/2564 เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว เนื่องด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “Amazing Thailand Countdown 2022 : Win the World for Thailand เอกลักษณ์ไทย ชนะใจคนทั่วโลก ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 01.00 น. ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงดนตรีของเหล่าศิลปินที่มีชื่อเสียง และมีการจัดพลุประกอบดนตรีกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 1,400 เมตร และสูง 120 เมตร

    เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การอำนวยความสะดวกต่อประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 กรมเจ้าท่า จึงได้ออกประกาศดังกล่าว พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสำหรับเรือที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2520 จึงได้ออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ดังต่อไปนี้พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเหนือ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ด้านใต้ สะพานกรุงเทพ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้านเหนือท่าเรือวัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ด้านใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

      คำสั่งการจราจรทางน้ำและกำหนดเส้นทางเดินเรือ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 01.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จตั้งแต่เวลา 22.00 น.ห้ามเรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตราย เดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในข้อ 1.1และตั้งแต่เวลา 22.30 น. ให้เรือทุกชนิด (ยกเว้นเรือในข้อ 2.1) เมื่อเดินผ่านพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในข้อ 1.2 ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังช้าและเบา กลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่อนไปฝั่งพระนคร (ยกเว้นเรือโดยสารข้ามฟากที่ให้บริการสามารถรับ-ส่งผู้โดยสารได้ตามปกติ)

     ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ห้ามเรือภัตตาคารเดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ในข้อ 1.2 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. ห้ามเรือทุกชนิดเดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ในข้อ 1. ทั้งนี้เรือทุกลำที่เดินเรืออยู่ในเขตควบคุมการเดินเรือ ให้หลีกทางแก่เรือรักษาการณ์ของเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด พร้อมกำชับผู้ครอบครองท่าเทียบเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องจำกัดจำนวนประชาชนมิให้ลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้บนป้ายประจำโป๊ะเทียบเรือนั้นๆ หากผู้ประกอบกิจการ เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองท่าเทียบเรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท โดยกรมเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ มีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน เรือที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจากเรือรักษาการณ์ของกรมเจ้าท่า ให้ใช้ไฟฉายส่องไปที่เรือรักษาการณ์ โดยแสดงไฟหลายๆวับ หรือแกว่งไปมา หรือทางวิทยุสื่อสาร 156.574 mhz. (ch 71) หากท่านใดพบเห็นเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง//ประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า