Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ตม.จว.เชียงใหม่ "ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว, การอยู่เกินกำหนดอนุญาต (overstay),สถานสุ่มเสี่ยง การค้ามนุษย์/ประชาสัมพันธ์ มาตรา ๓๘และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

ตม.จว.เชียงใหม่
 "ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว, การอยู่เกินกำหนดอนุญาต (overstay),สถานสุ่มเสี่ยง การค้ามนุษย์/ประชาสัมพันธ์ มาตรา ๓๘
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"


วันนี้ (20  เม.ย. 2562)
เวลาประมาณ 20.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
พล.ต.ต.พงศ์อานันท์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.พิชญา บุญขจร , พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ และ พ.ต.ท.สาธิต สุตันทวงษ์ สว.ตม.จว.เชียงใหม่ได้สั่งการให้สืบสวนปราบปราม ตม.จว.เชียงใหม่ ออกสืบสวนหาข่าวคนต่างด้าวทำผิดกฎหมายและออกตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ , พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ , พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติมีดังนี้
1.ตรวจสอบ ร้านสายมาว  สั่งมา คาราโอเกะ เลขที่ 294/7 ถ.เวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่   พบ น.ส.นภาพร แซ่เฒ่า อายุ 22 ปี  แสดงตัวเป็นผู้ดูแล จึงได้ขออนุญาตตรวจสอบการใช้แรงงานภายในสถานที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบพนักงานคนไทยจำนวน 2 คน คนต่างด้าว 3 คน ตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าถูกต้อง
2.ตรวจสอบ ร้านสกาย คาราโอเกะ เลขที่ 39/2-3 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่   พบ นายสรสิช สมสืบ อายุ 30 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของ ผู้ดูแล จึงได้ขออนุญาตตรวจสอบการใช้แรงงานภายในสถานที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบพนักงานคนไทยจำนวน 4 คน   ตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าถูกต้อง
3.ตรวจสอบบริเวณตลาดอนุสาร ไนท์บาร์ซ่า ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด 
 จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแล ได้ทราบและเข้าใจถึงข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ , พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ , พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากพบบุคคลหรือสถานที่อันเป็นที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีที่สายด่วน 1178 ทั้งนี้ได้กำชับไม่ให้รับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าทำงานโดยเด็ดขาด