Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ไม่มีชื่อ

ตม.จว.หนองคาย 
ประชุมชี้แจงปล่อยแถว
เจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ


วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 05.45 น. ภายใต้การอำนวยการของ 
พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผกก.ตม.จว.หนองคาย, 
พ.ต.ท.นิธิวัชร์ ดิลกพงศ์โยธิน 
รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย  
พ.ต.ท.ภัควัฒน์  วันสนุก
รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย ,
พ.ต.ท.หญิง ศิริญาพร จันทร์แฉ่งอัครภา สว.ตม.จว.หนองคาย มอบหมายให้ร.ต.อ.หญิง จีราพร  สมัครการ 
รอง สว.ตม.จว.หนองคาย, ร.ต.อ.สุภัทรชัย  ศิริธรรม  รอง สว.ตม.จว.หนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรตรวจบุคคลและพาหนะได้ประชุมชี้แจงปล่อยแถวกำชับการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ ประจำจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำช่องตรวจใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจบุคคลเฝ้าระวัง บุคคลตามหมายจับ รวมถึงกลุ่มสัญชาติเป้าหมาย ที่เดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักร  และให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ให้บริการประชาชนด้วยกิริยาวาจาสุภาพ