Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"ชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำจัดพิธีฉลององค์เจ้าพ่อนนทสิทธิฤทธิมงคล ประจำปี 2562!!

ชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำจัดพิธีฉลององค์เจ้าพ่อนนทสิทธิฤทธิมงคล ประจำปี 2562!!


วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำ
ถนนราชปรารถ
ชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำ ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานฉลององค์เจ้าพ่อนนทสิทธิฤทธิมงคล ประจำปี 2562 เพื่อเป็นศิริมงคลของชาวชุมชนตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไป
สืบเนื่องจากชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำ มีความเคารพ มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของ องค์เจ้าพ่อนนทสิทธิฤทธิมงคล รวมทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภเป็นอย่างมากซึ่งในอดีตที่ผ่านมาชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภได้จัดงานฉลององค์ เจ้าพ่อนนทสิทธิฤทธิมงคล เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งมหามงคลของปวงชนชาวไทย และ ตรงวันจักรี ชาวชุมชุนตลาดเฉลิมลาภจึงได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้น รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดจำนวนกว่า 30 กว่าร้านค้าได้ร่วมจัดทำอาหารเพื่อแจกให้ประชาชนทั่วไปได้รับประทานอีกด้วย

ด้านคุณศิริ แซ่แต้ ประธานชุมชนตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ำ  กล่าวว่า สำหรับงานฉลองประจำปีที่ชาวตลาดที่จัดถวายแด่เจ้าพ่อนนทสิทธิฤทธิมงคลนั้นเราจะจัดในต้นเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีโดยกิจกรรมวันนี้จัดเป็นสองช่วงคืองานพิธีฉลองเจ้าพ่อ ซึ่งชาวตลาดได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีและทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ หลังจากถวายเพลพระสงฆ์ พ่อค้าแม่ค้าได้ทำพิธีสรงน้ำพระและสรงน้ำเจ้าพ่อเพื่อเป็นศิริมงคลพร้อมทั้งมีการแจกอาหารที่ชาวตลาดร่วมกันซึ่งทำเป็นประจำทุกปี หลังจากพิธีฉลองเจ้าพ่อในวันนี้ ภายต้นเดือนพฤษภาคมจะมีพิธีรำถวายเจ้าพ่อของเด็กๆชาวตลาดเฉลิมลาภ จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องและประชาชนทั่วไปมาเดินจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดเฉลิมลาภของเราแห่งนี้ซึ่งเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 19.00 น.และมาร่วมสักการะเจ้าพ่อนนทสิทธิฤทธิมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตของทุกๆท่าน คุณศิริ กล่าวทิ้งท้าย!!

ด้านประวัติความเป็นมาของเจ้าพ่อนนทสิทธิฤทธิมงคล..สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวชุมชนประจำตลาดเฉลิมลาภประตูน้ำ ซึ่งมีประวัติมายาวนานหลายสิบปี

ประมาณปีพ.ศ. 2480 ตรงตำแหน่งที่ตั้งศาลของเจ้าพ่อในปัจจุบันเป็นต้นมะขามโบราณอยู่ในบ้านของพลเอกหลวงเดชประดิยุทธิ์ ซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า7ไร่ ซึ่งคือพื้นที่ตลาดเฉลิมลาภทั้งหมด

ต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2500 หลังจากบ้านหลวงเดช ได้ตกทอดมาเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภได้สิทธิ์เช่าเพื่อพัฒนาตลาด โดยเริ่มมีการก่อสร้างชุมชนด้วยเงินทุนส่วนตัวของชุมชน คนงานก่อสร้างที่จะมาสร้างตลาดได้ลงมือช่วยกันเกลี่ยพื้นที่ และพบต้นมะขามโบราณอยู่กลางชุมชน  และพยายามจะฟันต้นมะขามทิ้ง รุ่งขึ้นทุกคนมีอาการหน้าตาเขียวบวมปูด ชาวตลาดจึงปรึกษาและร่วมกันทำพิธีขอขมาและไปหาพราหมณ์มาทำพิธีและได้ตั้งศาลเจ้าพ่อขึ้นมาความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวตลาดเฉลิมลาภและตลาดข้างเคียง ตั้งแต่มีการตั้งศาล ศาลเจ้าพ่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวบ้านมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ ชาวชุมชนก็ทำการค้าประสบความสำเร็จ จนกลายเป็นตลาดเฉลิมลาภ ต้นกำเนิดตลาดประตูน้ำ แหล่งขายปลีกและส่งที่มีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน!!