Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ผวจ.จว.ประจวบฯ ร่วมกับ กอ.รมน. จว.ประจวบคีรีขันธ์นำถุงยังชีพ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวหนูน้อยวัย 2 ขวบได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 61!!

"ผวจ.จว.ประจวบฯ ร่วมกับ 
กอ.รมน. จว.ประจวบคีรีขันธ์นำถุงยังชีพ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวหนูน้อยวัย 2 ขวบได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 61!!


เมื่อวันที่ 5 เมษายน 62เวลา 14.00 น. โดย นายพัลลภ สิงหเสนี
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของนายพิพัฒน์ สัมฤทธิ์ บิดา และน.ส.อนุรักษ์ จันทร์เสน มารดา ของ ด.ช.ภัทรชนน อายุ 2 ขวบ 8 เดือนซึ่งจมน้ำเสียชีวิต เป็นครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ จากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561 เกิดเหตุที่บ้านพัก หมู่ที่ 8 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบอาชีพทำสวนยางของบิดาและมารดา โดยได้รับเงินช่วยเหลือจาก
 1.กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 50,00)บาท
 2.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จำนวน 20,000 บาท
โดยมีนายกเหล่่ากาชาดจว.ปข.,หน.สนง.ปภ.จว.ป.ข.,ปลัดอำเภอ,ผู้ใหญ่บ้าน และเครือญาติ
เข้าร่วมในการมอบเงิน
พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล
รอง ผอ.รมน.จังหวัดป.ข.มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค จาก "มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"โดย ดร.มาลัย ผิวพรรณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป!!#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์