Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ทัพเรือปลูกต้นประจำรัชกาลจัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ร.10

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ประจำรัชกาล
(ต้นรวงผึ้ง)และเปิดโครงการ
บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ร.10
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 29 เม.ย.
ที่วัดชิโนรสาราม วรวิหาร พล.ร.ท.กาญจน์ ดีอุบล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) และไม้นานาพันธุ์ จำนวน 32 ต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ เปิดโครงการบรรพชาอุปสทบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทางกองทัพเรือมีข้าราชการร่วมเข้าอุปสมบท
จำนวน 187 นาย


ทั้งนี้ พระราชปัญญารังษี
เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม วรวิหาร
เปิดเผยว่า ตามมติมหาเถรสมาคมให้คณะสงฆ์ดำเนินการจัดโครงการบรรพชาอุปสทบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทย จำนวนทั้งสิ้น 6,810 ราย ได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยการเข้าบรรพชาศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สำหรับตัวเลขมงคล จำนวน 6,810 รายนั้น มาจากตัวเลข 68 พรรษาของพระราชา และรัชกาลที่ 10 รวมกัน โดยการบรรพชาอุปสมบทกำลังพลกองทัพเรือ จำนวน 187 นายนั้น จะมีขึ้นในวันที่ 2 พ.ค.นี้ ที่วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน ก่อนลาอุปสมบทพร้อมกันในวันที่ 16 พ.ค.62