Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​!! บูรณาการ​ร่วม​กับ​ฝ่ายปกครอง​ ทหาร​ ตำรวจ​ ออกสุ่มตรวจบริษัท​ขนส่ง​พัสดุ​ เพื่อหา ยาเสพติด​และสิ่ง​ผิดกฎหมาย​!!

"กอ.รมน.จังหวัด​ขอนแก่น​!! บูรณาการ​ร่วม​กับ​ฝ่ายปกครอง​ ทหาร​ ตำรวจ​ ออกสุ่มตรวจบริษัท​ขนส่ง​พัสดุ​ เพื่อหา ยาเสพติด​และสิ่ง​ผิดกฎหมาย​!!


เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา​ 07.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก/ผอ.ศอ.ปส. จ.ขก.เป็นประธานตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย “บริษัทขนส่งพัสดุฯ เอกชน” พร้อมด้วย พลตรี สมชาย ครรภาฉาย ผบช. มทบ.23,พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จ.ขก,นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นอ. เมืองขอนแก่น รก.ปลัดจังหวัดขอนแก่น, พ.ต.ท.ธนภณ เกษมแสง ผู้แทน ผบก.ภ. จว.ขก.,ร.ต.อ.วิจิตร เพชรหมื่นไว ผู้แทน ตชด.ภาค​ 2,นายมุฑิตา ศรศักดา ผู้แทน สำนักงาน ปปส.ภ.4 ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ​ จนท.จาก​ กอ.รมน. จังหวัด​ขอนแก่น​ ทหาร และสมาชิก อส. จำนวน 50 นาย พร้อมสุนัขตำรวจ 4 ตัว เข้าตรวจค้นยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายของที่ส่งมากับบริษัทขนส่งทางรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจค้น ไม่พบยาเสพติดและสิ่งผิดกฏหมาย
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามแผนสกัดกั้นยาเสพติด โดยเน้นมาตรการตรวจสอบการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่แฝงมากับระบบขนส่งต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ. 2562 ของรัฐบาล โดยจะได้มีมาตรการพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระยะ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ระบบเศรษฐกิจ และความสงบสุขของประชาชน อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น จริงจังของภาครัฐต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยุติโดยเร็ว!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!