Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ตม.จว.เชียงใหม่ "ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว, การอยู่เกินกำหนดอนุญาต (overstay),สถานสุ่มเสี่ยง การค้ามนุษย์/ประชาสัมพันธ์ มาตรา ๓๘และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

ตม.จว.เชียงใหม่
 "ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว, การอยู่เกินกำหนดอนุญาต (overstay),สถานสุ่มเสี่ยง การค้ามนุษย์/ประชาสัมพันธ์ มาตรา ๓๘และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"


ภายใต้การอำนวยการของ
พล.ต.ต.พงศ์อานันท์ คล้ายคลึง ผบก.ตม.5 , พ.ต.อ.พิชญา บุญขจร , พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ รอง ผบก.ตม.5 ,
เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ ,
พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ ฤชานุกูล
รอง ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่
พร้อมด้วยชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.เชียงใหม่ ออกสืบสวนหาข่าวคนต่างด้าวทำผิดกฎหมายและออกตรวจสอบสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ , พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ , พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติมีดังนี้
1.ตรวจสอบ ร้านไฮคลาส คาราโอเกะ เลขที่ 68/2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน  ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่   พบ น.ส.พรทิพย์ อาสา  อายุ 38 ปี  แสดงตัวเป็นผู้ดูแล จึงได้ขออนุญาตตรวจสอบการใช้แรงงานภายในสถานที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบพนักงานคนไทยจำนวน 7  คน   ตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าถูกต้อง
2.ตรวจสอบ ร้านออคิด คาราโอเกะ เลขที่ 480/12-13 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่   พบ น.ส.กมลพร ชำนาญค้า อายุ 37 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของ ผู้ดูแล จึงได้ขออนุญาตตรวจสอบการใช้แรงงานภายในสถานที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบพนักงานคนไทยจำนวน 7 คน   ตรวจสอบเอกสารประจำตัว พบว่าถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด 
 จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าของ/ผู้ดูแล ได้ทราบและเข้าใจถึงข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ , พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ , พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากพบบุคคลหรือสถานที่อันเป็นที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีที่สายด่วน 1178 ทั้งนี้ได้กำชับไม่ให้รับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าทำงานโดยเด็ดขาด !!
ขอขอบคุณ
พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล
โฆษก บก.อก.สตม.
สนับสนุนข้อมูลภาพ/ข่าวสาร