Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"รวมพลคนกระบี่ 2562"

 พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ 
นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้
นายสถิตย์  ตันตาปกุล
นายกสมาคมชาว จ.กระบี่ กรุงเทพ๚
พร้อมอุปนายกและคณะกรรมการ 
ร่วมเปิดงาน
"รวมพลคนกระบี่ 62 "วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้
นายสถิตย์ ตันตาปกุล
นายกสมาคมชาวจังหวัดกระบี่กรุงเทพฯขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายชาวจังหวัดกระบี่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกสมาคมทุกชมรมที่ให้เกียรติมาร่วมงานรวมพลคนกระบี่ 62 ทำให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสมาคมและต้องขอบพระคุณพลตำรวจโท สมชาย ขอค้า ผู้ผลักดันช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดงานรวมพลคนกระบี่ 2562 สมาคมชาวจังหวัดกระบี่กรุงเทพฯมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับสมาคมจังหวัดทุกจังหวัดที่ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและงานจิตอาสาอย่างเต็มที่ เมื่อปีพ.ศ 2556
พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ
นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการประชุมสมาคมและในวาระหนึ่งได้พูดถึงสมาชิกของสมาคมจังหวัดในภาคใต้ที่ควรมีครบทุกจังหวัดแต่ขณะนี้มีเพียง 12 จังหวัดยังขาดสมาคมจังหวัดอยู่ 2 สมาคมคือสมาคมจังหวัดกระบี่และสมาคมจังหวัดสตูล
พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ จึงติดต่อนายทวี ศรีสุคนธ์ ซึ่งกว้างขวางในวงการธุรกิจปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่เพื่อให้ช่วยดำเนินการจัดตั้งสมาคมแต่นายทวี ศรีสุคนธ์ ไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางและติดภารกิจที่จังหวัดกระบี่นายทวีศรีสุคนธ์จึงได้แนะนำนายอภิชาติโรจน์สราญรมย์ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดตั้ง สมาคมจังหวัดกระบี่เนื่องจากเป็นลูกหลานชาวกระบี่และเป็นนักธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเรียนจากนั้นนายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ จึงได้รับการติดต่อจากพลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ นายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ ถึงได้เข้าพบท่านท่านใดเราถึงสมาคมต่างๆของจังหวัดในภาคใต้พร้อมบอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมให้ฟัง จากนั้นนายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ ถึงได้รวบรวมสมาชิกชาวจังหวัดกระบี่ที่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อจัดตั้งสมาคมจังหวัดกระบี่ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งเสริมความรักความสามัคคีและอุปการะซึ่งกันและกันของชาวจังหวัดกระบี่โดยได้มีการนัดประชุมกันครั้งแรก


หลังจากได้รับการอนุญาตจัดตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการก็ได้มีการนัดประชุมกันอีกครั้งเพื่อรวบรวมสมาชิกเพิ่มเติมได้ประชุมสามัญประจำปี 2 ครั้งเพื่อสมาชิกเพิ่มเติมเมื่อนายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ ครบวาระการเป็นนายกสมาคมจึงได้มีการจัดตั้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ณห้องราชาโรงแรมรอยัลรัตนโกสินทร์มติในที่ประชุมได้เรียกให้นายอภิชาติดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสมัยหนึ่งและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไปงานนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ(ปาตี้ลิส)อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณวิมลรัตน์ สุภาคม อดีต ปสุสัตว์ จังหวัดราชบุรี คุณจุฑามาศ มณีโชติวิชานาถ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ วชิรพยาบาล
ท่านถวัลย์ ไพรสน อดีตสมาชิกสส. กทม.(ปาตี้ลิส) และท่านสาคร เกี่ยวข้อง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระบี่ ปัจจุบันว่าที่สส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอยนาม.