Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สืบสานประเพณีสงกรานต์ งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุครั้งที่5ประจำปี2562

สืบสานประเพณีสงกรานต์
งานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 5 ประจำปี 62


เมื่อที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ.สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำปี 2562 ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกันมา
นายถวิล ไพรสน
ประธานเปิดงาน
ร.ต.ต.อำนวย ชุมจินดา
ประธานจัดงาน
ร.ต.ต.อำนวย ชุมจินดา กล่าวว่า
ในการจัดงานครั้งนี้จึงขอขอบคุณ
พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ
นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวปักษ์ใต้ไว้ณ.ที่นี้ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเป็นประเพณีอันดีงามของสังคมไทยที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีของบุคคลในสังคมไทยที่ผู้น้อยพึงปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ในโอกาสอันเหมาะสม ช่วงฤดูฤดูร้อนเดือนเมษายนของทุกปีก็จะมีประเพณีสงกรานต์และส่วนหนึ่งของประเพณีดังกล่าวนี้ก็จะมีประเพณีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อมกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษชนของตน


โดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุอันได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณที่มีความอาวุโสป่าโดยผู้ที่ได้แสดงออกด้วยกิริยาดังกล่าวจะได้รับพรตอบแทนจากท่านเหล่านั้นอันถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งสำหรับตนสืบไป Believe สมาคมได้มอบหมาย ให้ ร้อยตำรวจตรีอำนวย ชุ่มจินดา ประธานจัดงาน นายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพฯและกรรมการสมาคมชาวปักษ์ใต้ผู้เป็นผู้ดำเนินการโดยปีนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเชิญชวนสมาคมทั้งจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดของภาคใต้ ชมรมและกลุ่มชาวใต้ต่างๆทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลเชิญชวนพี่น้องชาวใต้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปนำมาร่วมในงานนี้ ให้ได้จำนวนมากที่สุดรวมทั้งเชิญชวนพี่น้องชาวใต้เครือญาติผู้สูงอายุและชาวใต้ทุกท่านที่ประสงค์มาร่วมงานพบปะรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุด้วยกันที่สมาคมทางสมาคมได้จัดสถานที่และอาหารตอนเช้าและอาหารเที่ยงเป็นอาหารพื้นเมือง ชาวใต้ไว้ต้อนรับเรียบร้อยอย่างเพียงพอแล้วจัดของขวัญของชำร่วยเช่นนาฬิกาตราสมาคมไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุและจาก คุณสมชายเพื่อความสุขนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยและสิ่งของอื่นๆจากกรรมการสมาคมเพื่อมอบให้ผู้สูงอายุทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยและยังได้จัดการแสดงมโนราห์และอื่นๆให้ชมอีกมากมาย ถ้าสมาคมก็ขอขอบพระคุณท่านผู้สูงอายุ ทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาร่วมงานกับทางสมาคมชาวปักษ์ใต้ในครั้งนี้กันอย่างมากมายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีความผูกพันในหมู่คณะที่พี่น้องชาวใต้ด้วยกันทั้ง 14 จังหวัดในวันนี้ที่สุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ภัยตลอดไปทุกๆท่าน