Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

รองนายกจุรินทร์ มอบหมาย น.สพ.อนันต์ ทำหมันหมา-แมว ลาดกระบัง


นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ อนันต์ ฤกษ์ดี ปศุสัตว์พื้นที่ 3 ปฏิบัติราชการในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พร้อมด้วย น.ส.มารีญา ฤกษ์ดี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานงานกับกรมปศุสัตว์ จัดทำโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ทำหมันสุนัข-แมว ฉีดพิษสุนัขบ้า แจกอาหารสุนัข-แมว ฟรี ในพื้นที่ เขต ลาดกระบัง

โดยมี นายสัตวแพทย์ เทวัณ สร้อยสุมาลี   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร นำเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพ มาออกหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้