Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

อุปนายก สภท. ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมศพ ดร.สันตศักย์ จรูญงามพิเชษฐ์ อดีตรมช.กระทรวงสาธารณสุข


วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 
นายนำชัยชนะ ดีวิ อุปนายกภาคกลาง สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคม ร่วม ฟังพระสวดอภิธรรมพระศพ ดร.สันตศักย์ จรูญงามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ศาลา 3 (พัทยาใต้) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

   
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย