Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ททท. เปิดตัว Road Trip ภูมิภาคภาคเหนือ เส้นทาง สายหมอก ดอกไม้ สายฝน ณ จ.สุโขทัย สนับสนุนเตรียมความพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วง High Seasonเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ททท.ภูมิภาคภาคเหนือ เปิดตัว Road Trip ภูมิภาคภาคเหนือ เส้นทาง สายหมอก ดอกไม้ สายฝน เพื่อนสนับสนุน และเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วง High Season
ดำเนินโครงการ Season of North ซึ่งเป็นโครงการร่วมภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเดียวกันให้นักท่องเที่ยวที่สนใจการขับรถมาเที่ยวสัมผัสเส้นทางขับรถท่องเที่ยวภาคเหนือ "เที่ยวเหนือเที่ยวได้ทั้งปี" ซึ่งสำนักงานภาคเหนือ ทั้ง 11 สำนักงาน 

นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการสำนักงานสุโขทัย

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการสำนักงานนครสวรรค์

นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานอุทัยธานี

นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิษณุโลก

นายพนานต์ วิมุกตายน รองผู้อำนวยการสำนักงานลำปาง

นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานแพร่

นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงานตาก

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานน่าน

นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่

นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน แม่ฮ่องสอน

นางธนัญญา เชิดโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานเชียงราย
ได้จัดทำเส้นทางเสนอขายแก่นักท่องเที่ยว  รวมถึงการทำโปรโมชั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ในภาคเหนือ ณ วัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายกฤษณะ แก้วธำรง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท ) เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายวิรุฬ พรจากรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานภาคเหนือ ทั้ง 11 สำนักงาน นำผู้ประกอบการของแต่ละจังหวัดเข้าร่วมงานครั้งนี้

การจัดกิจกรรมเปิดตัว Road Trip ภูมิภาคภาคภาคเหนือในครั้งนี้  มีการพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสมาคมจากส่วนกลาง ( ในฐานะ Buyer ) และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคภาคเหนือ ( ในฐาน Seller ) พร้อมทั้งการปล่อยขบวนขบวนรถคาราวานคณะผู้ประกอบการ เดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

เช่น สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวใหม่  โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย 

กิจกรรม D.I.Y เขียนเค้กลายสังคโลก ที่ร้านสุขเสมอคาเฟ่ 

กิจกรรม DIY ปั้นเครื่องปั้นดินเผา ที่โมทนาเซรามิค  Sawankhalok’s Street art ชมเฮือนพวนโบราณบ้านหาดเสี้ยว ณ ร้านสุนทรีย์ผ้าไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย และพื้นที่อื่น ๆ ที่สำนักงาน ททท.แต่ละแห่งนำเสนอแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ของตน
ททท.หวังว่าการจัดกิจกรรม Road Trip ภูมิภาคภาคเหนือ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น และกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้ออกเดินทางเพื่อท่องเที่ยวภูมิภาคภาคเหนือให้มากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วง High Season