Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

" สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ " แถลงข่าวการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563

" สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ " แถลงข่าวการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษา ทุนวันพ่อแห่งชาติ 120 ทุน ...
สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2563 จำนวน 321 ท่าน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีควมมประพฤติดี (ทุนวันพ่อแห่งชาติ) 120 ทุน ในวันที่ 5  ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนเเจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ที่ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ / เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พ.ย. 2563 สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พันตำรวจเอกพลวุฒิ วิเศษสงวน ประธานอำนวยการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ , พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 41 ประจำปี 2563 , นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (ฐานะเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายพิธีกร) , อาจารย์นคร ถนอมทรัพย์ ประธานฝ่ายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 41 ประจำปี 2563 เป็นผู้แถลงข่าว
การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 41 แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นประกอบด้วย

- การจำหน่ายดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ เพียงดอกละ 10 บาท

- วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ทอดผ้าสดับปกรณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นสิริมงคล ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา 09.00 – 12.00 น.
- จัดทำหนังสือ “ พ่อแห่งชาติ ” ประจำปี 2563 แจกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และจำหน่ายเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้สนใจ ภายในเล่มบรรจุเนื้อหา ประวัติความเป็นมาของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา (ซื้อได้ที่สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ)
 
- จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ การจัดประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 12 รางวัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี อาจารย์นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ 

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ และผู้สนับสนุนการจัดงานทุกคน

นอกจากนี้บริษัทขนส่ง จำกัด ยังได้มอบบัตรพิเศษชั่วคราว เพื่อเดินทางไป – กลับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรถบัสปรับอากาศ ชั้น 1 สำหรับพ่อตัวอย่างที่เดินทางมารับรางวัล ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563
อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ให้แก่
1. นายธงชัย ใจดี นักกอล์ฟชาวไทย
2. นายออมสิน ชีวพฤกษ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3. พลเอกวุฒินันท์ สิลายุทธ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
4. นายประกิจ ประจนปัจจนึก อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
5. พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

สมาคมฯ ภาคเอกชนที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย มาตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2513 ปีนี้ครบ 50 ปีเศษ บรรดาสมาชิก คณะกรรมการสมัครใจ เข้าร่วมสมาคมฯ ด้วยจิตอาสา ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่ตามข้อบังคับสมาคมฯ ต้องบำรุงให้แก่สมาคมฯ อีกด้วย คณะกรรมการฯ ไม่มีเบี้ยประชุม ไม่มีเบี้ยเลี้ยง ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง
รายได้ของสมาคมฯ จึงได้มาโดยบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา อาสาสมัคร ร่วมใจสนับสนุนภารกิจของสมาคมฯ ทำให้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องมาถึง 50 ปี โดยมีใจผูกพันกับพี่น้องคนไทยทั่วราชอาณาจักร วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1.อาสาสมัคร ช่วยสังคม ที่ประสบความทุกข์และประสบภัยพิบัติต่างๆ
2.ช่วยเหลือ การศึกษาทั้งในส่วนกลาง และในถิ่นทุรกันดาร
3.ช่วยเผยแพร่และให้การศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ตลอดจนศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
4.เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
5.จัดกิจกรรมเทิดพระเกรียติ " พ่อแห่งชาติ " มาตั้งแต่ พ.ศ.2523 ได้คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติมาแล้ว เป็นปีที่ 41 มีพ่อตัวอย่างประมาณ 12,000 คน