Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

กระทรวงอุตสาหกรรม จัด One Day Trip 4 หมู่บ้าน Best Practice ท่องเที่ยว CIV 5 ดาว

จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้นำแนวคิดสมัยใหม่ เข้ามาพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอัตลักษณ์ ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเป็นมาท้องถิ่น และส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยนำร่อง 11 มหาวิทยาลัย พัฒนา 11 วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นหมู่บ้าน CIV ที่ดีพร้อม โดยคาดว่าจะสามารถสร้างการมีงานทำให้คนในชุมชนมากกว่าร้อยละ 10 และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 2 หมื่นบาทต่อครัวเรือน

โดยมีกิจกรรม One Day Trip 4 นำนักท่องเที่ยวลงพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล Best Practice จากโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสัมผัสและประเมินคุณภาพในการเป็นหมู่บ้าน CIV ที่ดีพร้อม 4 หมู่บ้านที่ได้รับรางวัล Best Practice ได้แก่ บ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม, บ้านหน้าทับ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช, บ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และ บ้านสวนขวัญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีกิจกรรมที่น่าสนใจแตกต่างกันตามวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ รวมถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนของแต่ละที่

บ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม “บ้านศาลาดิน วิถีชีวิตชุมชน คนคลองมหาสวัสดิ์ ดินแดนธรรมะ พระปางลีลา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม” ล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ พาชมนาบัวลุงแจ่ม นำดอกบัวที่พับด้วยตัวเอง ไปไหว้สักการะพระที่วัดสุวรรณาราม ล่องเรือต่อชมบ้านฟักข้าวขนิษฐา เยี่ยมชมสวนฟักข้าว และผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว และยังมีกิจกรรมร้องเพลงแหล่โดยผู้อาวุโสบ้านฟักข้าวอีกด้วย ต่อจากนั้นนั่งรถอีแต๊กชมสวนผลไม้ลุงบุญเลิศ รับประทาน “เมี่ยงดอกบัว” ที่หาทานได้ยาก และชมสวนกล้วยไม้หลากสายพันธุ์ที่มีจุดถ่ายรูปซุ้มกล้วยไม้สวยงาม 

บ้านหน้าทับ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช “แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชุมชน ที่มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้สูญหาย และมีการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทรัพยากรมากหลายหาดทรายรี หม้อดีบ้านยิง มิ่งเมืองมหาวิทยาลัย น้ำใสปลาสด งดงามน้ำใจ” พาล่องเรือชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้น จิบกาแฟ แลตะวัน บนแพ ๓๖๐ องศา รับประทานอาหารเช้า ท่ามกลางพระอาทิตย์ขึ้น สปาโคลนในทะเลเพื่อสุขภาพ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมปลูกโกงกางคืนป่าชายเลน กิจกรรมกระดานโต้คลื่น กิจกรรมการทำบ้านปูบ้านปลา รับประทานอาหารข้าวมันทะเลโคลนที่มีที่นี่ที่เดียวในโลก มัดย้อมมัดใจ (ลายตามใจฉัน) นั่งรถพ่วงข้างชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน เยี่ยมชมสวนมัลเบอร์รี่ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแกง เยี่ยมชมวัดโบราณ (วัดไพศาลสถิตย์) เยี่ยมชมมัสยิดแห่งความรัก

บ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี “เส้นทางการท่องเที่ยวสัมผัสพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง มีต้นไม้ใหญ่ชื่อดัง และมีรถจี๊ป โบราณสมัยสงครามโลกศูนย์บริหารราชการงามสง่า บารมีหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ เมืองผลไม้ดก น้ำตกทรายขาว วันเสาร์ตลาดนัดใหญ่ ศูนย์ฝึกอาชีพเลื่องลือไกล อนุรักษ์ประเพณีไทยงานชักพระ” เส้นทางการท่องเที่ยวสัมผัสพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ความงดงามตามธรรมชาติที่ประกอบด้วยน้ำตกทรายขาวที่มีน้ำใสไหลเย็นตลอดปี ซึ่งกิจกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติเขาสันกาลาคีรี สักการะพระพุทธมหามุนินทร์โลกนาท ชมทะเลหมอก ชมผาพญางู เล่นน้ำตก นั่งรถจิ๊บโบราณสมัยสงครามโลกสัมผัสวิถีชีวิต และความสวยงามของธรรมชาติ ชมสถาปัตยกรรมมัสยิดนัจมุดดีน (บาโงบลางา) ชมผลไม้ตามฤดูกาล เรียนรู้การทำวิสาหกิจชุมชน ทั้งผลไม้แปรรูป การทอผ้าลายจวนตานี การทำขนมเปี๊ยะ

บ้านสวนขวัญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี “อู่ข้าวอู่น้ำ วัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองผ้ามัดหมี่ สตรีแสนงาม” พานั่งรถอีแต๋น ไปชมการจักสานตะกร้าหวาย ไหว้พระวัดคุ้งท่าเลา และชมตลาดน้ำ ชมบ้านโบราญ บ้านไทยหลบโจร ดูการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ฝึกทำไข่เค็มใบเตย สาธิตการทำแคปหมู ฝึกทำพิซซ่าหน้ากุ้งก้ามแดง กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ ชมวิวแม่น้ำบางขาม และปิดทริปด้วย “สปาเท้า”ที่สดชื่นและผ่อนคลาย สมกับการมาพักผ่อน One Day Trip