Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

" สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่าง " มอบทุนการศึกษา,มอบอาคารที่ซ่อมแซมหลังคา ให้ รร. ตชด.ซำปะโต จ.สุรินทร์ และ รร.ตชด.ทรัพย์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์ ...


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนตชด.บ้านชำปะโต ต.อาโพน อ บัวเชด จ.สุรินทร์

สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ พร้อมคณกรรมการบริหารสมาคมฯ พันตำรวจเอก พลวุฒิ วิเศษสงวน , คุณวิวัฒน์ บุษราคัม ประธานฝ่ายมอบทุนการศึกษา , พลตรี เสริม ภู่หิรัญ , พันเอกสุพรรณ ภูถมดี , คุณวรุณ พันพีระวงษ์ เป็นผู้แทน ดร.อุไร วิทยกุล , คุณมนัสวี พยัคฆนันทน์ , คุณบัณยดา ซาคุไร , ร.ท.บุญนำ แก้วใส , คุณเขมกร ห้วยบุญ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ คุณสุวรรณา บุณยเกียรติ , คุณกรัณยพร ชื่นสนิท และคุณสถิต ชารีเลิศ   เพื่อบูรณซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ซึ่งมีการใช้มายาวนานจนเสื่อมสภาพ มอบสิ่งของเครื่องครัว เครื่องใช้ อุปโภคบริโภค เช่น  เตาแก๊ส ข้าวสาร อาหารแห้ง พันธุ์ปลา อุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษาของสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด. บ้านโคกแสวง , โรงเรียน ตชด. บ้านรุน , โรงเรียน ตชด. พีระอนุเคราะห์ 2 , โรงเรียน ตชด. บ้านตาแต , โรงเรียน ตชด. บ้านตาตูม , โรงเรียน ตชด. ท่านผู้หญิงสุประภาดา และโรงเรียน ตชด. บ้านชำปะโต จำนวน 98 ทุน  

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียน ตชด.ทรัพยทรายทอง อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์

สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ มอบทุนการศึกษาจำนวน 27 ทุน เเละสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน พันธุ์ปลา ให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด. ทรัพยทรายทอง และ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กล่าวว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนตามชายแดนและถิ่นห่างไกล ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะไม่ค่อยดี และครู ตชด.ได้รับการยกย่องเป็น “ ครู ผู้เสียสละ ” จึงมีภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ " สมาคมฯ"ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนเสมอมา เพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม จัดกิจกรรมไปช่วยเหลือ โรงเรียน ตชด.

" จึงขอเชิญชวนให้มอบความห่วงใยแก่ โรงเรียน ตชด.ในถิ่นห่างไกลบ้าง เพราะยังมีเด็กๆ อีกจำนวนมาก ที่ต้องการความดูแลจากคนในสังคม "