Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตอกย้ำภารกิจ “ส่งเสริมการศึกษา” เปิดโครงการต้นแบบช่วยเหลือเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   โดยนายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมทีมงานสังคมสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2563  ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สาขาแม่กลองคี   และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา บ้านหม่องกั๊วะ อำเภออุ้มผาง โดยวานนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง รวมมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  จำนวน 4 โรงเรียน 45 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ในการประสานพร้อมร่วมเดินทางไปยังโรงเรียนดังกล่าว

ตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา   เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน