Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

งานฉลองวัดนักบุญมาร์โก

วัดนักบุญมาร์โกฉลองวัด
งานสมโภชนักบุญทั้งหลายเป็นวันฉลองวัดนักบุญมาร์โก และ พิธีโปรดศีล สำหรับผู้ที่เข้ามาเป็นคริสตชน
มีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 300 คน

ประธาน พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  เป็นวันแห่งความรักและวันที่ดีที่สุดวันหนึ่ง เปิดโอกาสให้ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งกันและกัน

ภายในงานมีกิจกรรมร้องเพลง มีการแสดงของเด็กและ มีอาหารมากมายหลายอย่างในการเติมความสุขในการ รับประทานอาหารเที่ยง ไปพร้อม ๆ กัน ที่เต็มไปด้วยร้อยยิ้มแห่งใจ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา


รายงานข่าว Tk789