Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ ประชุมเดินหน้าเตรียมพร้อมจัดงานคาราวานแรลลี่ ”สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย” หวังเป็นคาราวานผสานความรู้เทคโนโลยี่-กฎหมาย พร้อมสุขภาพไปพร้อมกัน

นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.) พร้อมด้วย อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร (ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.รังสิต), พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้” (ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างสรรค์) ที่ปรึกษาสถาบันฯ, อ.เภสัชกรอธิวัฒน์ สินรัชตานันท์ (นักวิชาการด้านสาธารณสุข-ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แพทย์ทางเลือก), คุณพัชรียาภรณ์ สิงหพัตร์ (ประธานฯบริษัทและนักธุรกิจด้านอาหาร), ดร.สรุชัย เลี่ยมทอง (ประธานบริษัท เอดจิ้งฯ) พร้อมด้วยนายชนแดน พรหมเมศร์ (นักธุรกิจสมุนไพร) ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานคาราวานแรลลี่ ”สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย” ที่จะจัดให้มีขึ้นในปีหน้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความรู้ให้กับเครือข่ายในต่างจังหวัด โดยในวันนี้ได้มีคุณชัยวัฒ อภิภูทรัพย์ไพศาล ประธานบริษัท เอสวีจีซิลเวอร์โกลด์กรุ๊ป จำกัด ที่สารวัตรแรมโบ้ได้ชักชวนมาร่วมอุดมการณ์ และนายจิรโรจน์ มาลัยทองทิพย์ (นักธุรกิจจากภาคตะวันออก 8 จังหวัด), คุณอำนวย โกวิทธรรมกรณ์ (นักธุรกิจด้านดับเพลิง), คุณอังกูร  ไผ่แก้ว​ (ประธานบริษัทรักษาความปลอดภัย), คุณธรรมรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (คอลัมนิสต์อาหาร), ดร.ปิยวัส ผดุงสรรพ (นักธุรกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียง), นายเทวพร เจริญมี  (นักธุรกิจด้านประกัน-และพลังทางเลือก), นายอิศรานนท์ สิทธาพิสทธิ์กุล (ที่ปรึกษาบริษัทส่งออกผลไม้) คอลัมม์นิสต์รถยนต์, อาจารย์เปี๊ยก-คุณเกียรติพงษ์ พิณทอง (ธุรกิจสุขภาพ), กชกร​ ศิริชัยกูล (ธุุรกิจส่วนตัว), คุณเอกวาสิทธิ์ ภู่เจริญศิลป์ และ อ.ดนัย หริพัฒน์กุล (ครูมวยไทย) พาเครือข่ายมาร่วมประชุมด้วย 

   โดยที่ประชุมสรุปประเด็นสาระของการเตรียมความพร้อมการจัดงานคาราวานแรลลี่ ”สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย” เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คาราวานแรลลี่ครั้งนี้ จะเป็นคาราวานความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานและความบันเทิง  มีการบรรยายทางวิชาการโดยทีมงานด้าน Leadership นำโดย Prof. อิน นฤหล้า (นักวิชาการนานาชาติ) อดีตคณะบดีคณะบริหารเอแบค และทีมวิทยากร ได้แก่ Prof. ปีแอร์ เดอลาลองด์, Prof. สก็อต บัดเล่ย์ รวมทั้งทีมวิทยากรสุขภาพ อาทิ อ.เภสัชกร อธิวัฒน์  และ ดร.สุรชัย  เลี่ยมทอง
     ซึ่งในปีหน้าสถาบันฯ จะลงพื้นที่ไปทุกภาค เพื่อพบกับเครือข่ายแกนนำที่ร่วมกันก่อตั้งพรรคสร้างสรรค์  ตามนโยบายสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มีภาวะผู้นำตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนออกไปทั่วทุกภาค 
       สำหรับการจัดงานคาราวานแรลลี่ ”สรรค์สร้างไทย อนาคตไทย” เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ ทางสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.)  จะจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ศกนี้