Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย จัดกอล์ฟการกุศล


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟ Flora Ville Golf & Country Club  พลโทมนัส แถบทอง “นายกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย “เป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ “ผู้บัญชาการทหารสูงสุด “

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับสังคม โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดน กิจกรรมสาธารณกุศล และเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม
การจัดการแข่งขันกอล์ฟดังกล่าว ได้รับความสนใจ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และมิตรภาพอันงดงามยิ่ง


รายงานข่าว Tk789