Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยปักกิ่งประกาศความสำเร็จสร้างผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 3

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยปักกิ่งประกาศความสำเร็จของหลักสูตรผู้นำไทย-จีน (วทจ.) อีกครั้งกับการสร้างผู้นำระดับแถวหน้าผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญของประเทศไทยที่เข้าศึกษาในหลักสูตร วทจ. สำเร็จเป็นรุ่นที่  3  จำนวน  111  คน  

เมื่อวันอังคารที่  10  พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.30 - 14.30  น. ณ โรงแรมยู  สาธร  กรุงเทพ ได้มีการจัดพิธีปิดการศึกษาของหลักสูตรหลักสูตรผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 3  โดยเริ่มจากการกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่  3  ชองรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จากนั้นคุณอรัญ  เอี่ยมสุรีย์  ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน  กล่าวรายงานการศึกษาตลอดหลักสูตร  ตามด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร  รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการหลักสูตร  ขานรายชื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและผู้ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาดีเด่น  โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร วทจ. สำเร็จเป็นรุ่นที่  3  จำนวน  111  คน พร้อมมอบโล่นักศึกษาดีเด่น  อาทิเช่น คุณสุนทร  ว่องกุศลกิจ  ประธานกิตติมศักดิ์  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คุณพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการต่างประเทศ  คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร  กรรมการผู้จัดการ  บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว  คุณสุรพล ว่องวัฒนโรจน์  ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.สุรพลฟู้ดส์  และคุณประวิทย์  จิตนราพงศ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย)  พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชโอรส อดีตรอง ผบ.ตร.

  ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือฉันพี่น้องของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่แน่นแฟ้น เฟ้นหาความโดดเด่นและมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันในการสร้างผู้นำยุคใหม่ให้ “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” คือ  เข้าใจเรื่องจีนอย่างถ่องแท้  เข้าถึงแก่นการพัฒนาศักยภาพของจีน  และเพิ่มโอกาสการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืน  จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมผู้นำระดับประเทศถึงสนใจตบเท้าเข้าศึกษาในหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ถือได้ว่าเป็นเครื่องยืนยันการันตีถึงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านจีนของทั้งสองสถาบัน
และ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่  4  ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่  15  พฤศจิกายน  2563  โดยมีระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันอังคารที่  16  กุมภาพันธ์  2564 - วันอังคารที่  13  กรกฎาคม  2564  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  หมายเลขโทรศัพท์  02-312-6300-79  ต่อ  1546, 02-312-6387, 090-220-9838  หรือ  Line ID : tclhcu