Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วัดนาคปรก เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ การอุปสมบท สามเณรมหาเปรียญ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕


เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ การอุปสมบท สามเณรมหาเปรียญ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
• สามเณรปฎิภาณ รูปงาม       
   น.ธ. เอก, ป.ธ. ๓, กำลังศึกษา ป.ตรี   
• สามเณรภัทธรวรรธ สุวรรณ์   
   น.ธ. เอก, ป.ธ. ๔, กำลังศึกษา ป.ตรี 
• สามเณรเอกราช สมชัย           
   น.ธ. ตรี, กำลังศึกษา ม.๔
• สามเณรอุเบกขา บารัว ประเทศบังกลาเทศ      
   น.ธ. โท, กำลังศึกษา ป.ตรี 

ณ พัทธสีมาวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
วันพุธ ที่ ๑๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบ 
๑. เจ้าภาพอุปสมบท (สมทบ) รูปละ   ๑๐,๐๐๐   บาท
๒. เจ้าภาพอัฎฐบริขาร รูปละ                ๕,๐๐๐  บาท
๓. เจ้าภาพสมทบทุนการศึกษา รูปละ    ๑,๐๐๐  บาท
๔. ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา

.
ติดต่อสอบถาม / ร่วมทำบุญ 
• Facebook : Wat Nakprok Bangkok | วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
• ธนาคารกรุงเทพ ชื่อ ‘วัดนาคปรก’ 115-0-82596-4 
• สำนักงานกลางวัดนาคปรก 02-467-2380
• พระกิตติโสภณวิเทศ 081-857-7293 
• พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ 090-289-5652