Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"ทรรชชา เลิศกิติกมลกุล" สุดปลื้ม รับ 2 รางวัล BEST AWARDS ASEAN BRAND 2022และ THE BEST CEO 2022

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) จัดงานประกาศรางวัล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนวิกาวดีรังสิต กรุงเทพฯ : พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ อดีตที่ปรึกษาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานพิธี เปิดงานโครงการงานประกวดรางวัล BEST AWARDS ASEAN BRAND 2022
และโครงการ THE BEST CEO 2022
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ร่วมฉลองความสำเร็จ
นักธุรกิจต้นแบบ ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ

รางวัลผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตราฐานสากล 
ด้วยยอดการันตีที่ยอดเยี่ยมตลอดปี
โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สวนท) ประธานคณะจัดงาน กล่าวรายงานถึงโครงการและวัตถุประสงค์ รางวัลผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตราฐานสากล 
ด้วยยอดการันตีที่ยอดเยี่ยมตลอดปี

รางวัลเกียรติยศสูงสุด ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ 
การรับรองจากภาครัฐบาลและเอกชน และสามารถนำมาการันตีสร้าง ความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ผ่านมายังเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ในระดับสากลได้ รางวัลธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เป็นที่ยอมรับของกลุ่มประเทศอาเซียนที่โดดเด่นเป็นเวทีในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ SMEs ที่โดดเด่นซึ่งมีศักยภาพในการเป็นผู้เล่นทางเศรษฐกิจระดับโลกในอุตสาหกรรมต่างๆของตนผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและการมีส่วนร่วมในกลุ่มบูรณาการความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการยอมรับความเชื่อมโยงและการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจในอาเซียนซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการ
ตระหนักถึงวิสาหกิจที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในประชาคมอาเซียน
จัดมอบรางวัลให้กับเจ้าของธุรกิจที่โดดเด่นที่ประสบความสำเร็จอย่างมีสำคัญผ่านทางผู้นำการวางตำแหน่งทางการตลาดและผลการดำเนินงานของ บริษัท
รูปแบบธุรกิจที่โดดเด่นซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินธุรกิจหลักของ บริษัท
เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการเติบโตและความเป็นเลิศในขณะที่มีส่วนสำคัญในการสร้างผลดีต่อประชาคมอาเซียนและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ ผ่านความสำเร็จและชัยชนะ

ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติ  มาในครั้งนี้


คุณทรรชชา เลิศกิติกมลกุล
ตำแหน่ง Ceo เฌอdecorate
แบรนด์ เฌอdecorate
รางวัล BEST AWARDS ASEAN BRAND 2022

คุณทรรชชา เลิศกิติกมลกุล
ตำแหน่ง Ceo เฌอdecorate
แบรนด์ เฌอdecorate
รับรางวัล THE BEST CEO 2022

การมอบรางวัลยอดเยี่ยมให้แก่องค์กรธุรกิจ เพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคุณและขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่ได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมให้สำเร็จผลได้ในอันที่จะร่วมกันเสริมสร้างสังคม และเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและประเทศ ขอให้ทุกๆท่านรักษาเกียรติภูมิแห่งเกียรติยศนี้ให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป