Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"เทศบาลสีมามงคล"ร่วมกับ "กรมกิจการพลเรือนทหาร" กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ


วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 
เทศบาลตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการมวลชนกองทัพไทยร่วมใจช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ โดยนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล และพันเอกปริวัตร กาญจนวิฬา ผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณะภัยสำนักปฎิบัติการกิจพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลาสวนป่ากลางดง...///


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

อ็อด อินทรีย์ รายงาน