Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย" ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565


ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2565  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการฯ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก  มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 รวม 14 สถาบัน 111 ทุน รวมมอบทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น 735,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของ และสนับสนุนอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) น้ำดื่ม  ให้แก่ 8 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งมอบค่าน้ำมันรถแก่ครูที่นำนักเรียนมารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน รวมงบประมาณดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น 876,344 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยมีเยาวชน และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง เป็นตัวแทนรับมอบ

โดยใน (วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.) นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8 สถาบัน ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21  โรงเรียนเพียงหลวง 11  โรงเรียนบ้านแพะวิทยา  โรงเรียนบ้านห้วยโผ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รวม 61 ทุน รวมมอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าบาทถ้วน) พร้อมมอบสิ่งของ และอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) และน้ำดื่ม แก่เยาวชน และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งที่เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการมูลนิธิฯ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อช่วยเหลือสังคม  ให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา เติมเต็มความหวัง เป็นอนาคตของครอบครัว และสังคมประเทศชาติ โดยมีการมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษา ทุนต่อเนื่องทุกระดับชั้น ทุนทุกระดับปีสุดท้าย และทุนสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ตลอดระยะเวลากว่า 112 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมงานสาธารณกุศลมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ที่ เว็บไซต์ www.pohtecktung.org และ 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung  
.
#ป่อเต็กตึ๊ง ยึดมั่นอุดมการณ์ อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต 
“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” 
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง110ปีความดีที่ยั่งยืน 
#แอปพลิเคชัน และ #สายด่วน ป่อเต็กตึ๊ง1418 
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน