Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

กรมศุลกากรช่วยผู้ประสบเหตุอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่


วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) เวลา 16.00 น. นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายวิศณุ วัชราวนิช เลขานุการกรม ลงพื้นที่ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่หรือศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน  ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวานนี้ (21 มิถุนายน 2565)โดยกรมศุลกากรได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมามอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยกว่า 40 ครัวเรือน รวมกว่า 100 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดย นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) เขตปทุมวัน 

เผยแพร่โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร สลข.