Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

“เกษตรฯ.”เร่งขับเคลื่อน”นโยบายอาหารแห่งอนาคต” เล็งเจาะตลาด”สาหร่าย”มูลค่า 5 แสนล้าน“กรมประมง”คิกออฟงาน”อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seawed :The Next Future”


นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวันนี้(27มิ.ย.)ว่า ภายใต้ ”นโยบายอาหารแห่งอนาคต” ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งยกระดับอัพเกรดภาคเกษตรของไทยสู่เกษตรมูลค่าสูงเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง รวมทั้งตอบโจทย์วาระเศรษฐกิจมหาสมุทรที่ยั่งยืน (Sustainable Ocean Economy) เพื่อเป็นส่วนร่วมในทศวรรษวิทยาศาสตร์มหาสมุทรแห่งสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2573)และการลดภาวะโลกร้อนจากผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก 

จึงดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสาหร่ายทะเล(seaweed)เป็นอาหารแห่งอนาคตตัวใหม่เพราะปัจจุบัน การผลิตสาหร่ายทะเลเติบโตอย่างรวดเร็วมีผลผลิตทั้งหมดทั่วโลกในปี2562ไม่น้อยกว่า 35 ล้านตัน มีมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมอยู่ที่ 5 แสนล้านบาทเนื่องจากมีศักยภาพที่จะนำไปใช้ในอาหาร อาหารเสริม อาหารสัตว์ ปุ๋ย เชื้อเพลิงชีวภาพ เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ซีรั่มชะลอความแก่ เป็นต้น อีกทั้งการเพาะปลูกสาหร่ายสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนั้นอุตสาหกรรมสาหร่ายทะเลจึงมีศักยภาพในวงกว้างสาหร่ายไม่เพียงเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนในระดับสูงเท่านั้น หากยังมีสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย ได้แก่ วิตามินบี แคลเซียม ธาตุเหล็ก กรดไขมันที่จำเป็น และใยอาหารสูง นอกจากนี้ สาหร่ายยังมีกรดไขมันบางชนิดที่พบไม่ได้ในพืชชนิดอื่น ได้แก่ กรดไขมันที่มีโอเมก้า 3 และ 6 เช่น EPA และ DHA ทำให้ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมจากสาหร่ายมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นด้วยกรดกลูตามิก ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ทำให้เกิดรสอูมามิหรือรสกลมกล่อมในอาหารอีกด้วย

      นายอลงกรณ์ยังกล่าวต่อไปว่า กรมประมงจึงได้ผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนคิกออฟ”นโยบายอาหารแห่งอนาคต” ด้วยการจัดงาน
 “อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future”  ในวันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยกรมประมงเป็นเจ้าภาพร่วมกับ มูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท(WCF : Worldview Climate Foundation)และ และมูลนิธิเวิลด์วิว อินเตอร์เนชั่นแนล(WIF : Worldview
International Foundation) 

งานเสวนาครั้งนี้จะฉายภาพสถานการณ์ของสาหร่ายทะเลในระดับประเทศ ภูมิภาค จนถึงระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายทะเลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อพัฒนาและยกระดับสาหร่ายทะเลจากหลากหลายภาคส่วนในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิชาการ 
ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการ ผู้ประกอบการ นักวิจัย ผู้พัฒนานวัตกรรมการแปรรูป ภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยต่างๆ  เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับสาหร่ายทะเลของประเทศไทย รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจขอบเขตความร่วมมือด้านสาหร่ายทะเล ตลอดจนโอกาสในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวประมงของไทยอย่างยั่งยืน 

    สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR Code หรือทาง : https://forms.gle/6H9HfsP9AqC6bNSq8 หรือรับฟังการบรรยายและร่วมเสวนา ได้ด้วยระบบซูม
Join Zoom Meeting "อนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seaweed : The Next Future”
https://zoom.us/j/97924709603?pwd=NzUwTDFxeWtSL2FVQ3A0aFliMGtKdz09
▶️ Meeting ID: 979 2470 9603
▶️ Passcode: 997009
การบรรยายมีทั้งหัวข้อที่บรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ฟังกลุ่มต่าง ๆ 
นอจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารจากกรมประมง ได้ที่​ https://www.facebook.com/227334884050780/posts/pfbid0BRtDGof65ajqV8jmqXnqzS6GkRMywiB8zY4dMJCvwAGnxLAfYhMXxa1murQ36uKtl/.


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย