Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ( คณะอนุกรรมการ ประจำจังหวัดปทุมธานี ) แถลงข่าวจัดกิจกรรม "บรรยายธรรมเพื่อการกุศล" พบกับพระธรรมฮาเฮ โดยพระเทศน์ชื่อดัง พระมหาสมปอง ตาลปุตโต

สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว 
( คณะอนุกรรมการ ประจำจังหวัดปทุมธานี ) แถลงข่าวจัดกิจกรรม "บรรยายธรรมเพื่อการกุศล" พบกับพระธรรมฮาเฮ โดยพระเทศน์ชื่อดัง พระมหาสมปอง ตาลปุตโต


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
เวลา 14.15 น.
ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย AIT  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
( คณะอนุกรรมการ ประจำจังหวัดปทุมธานี ) แถลงข่าวจัดกิจกรรม  บรรยายธรรมเพื่อการกุศล โดย.พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต
โดยมีนางกลิ่นรัก บุญพระลักษณ์
(ประธานคณะอนุกรรมการส.พทท.
ประจำจังหวัดปทุมธานี)
ว่าที่ พ.ต.ไพรัช พึ่งทรัพย์
( ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส.พทท.
ประจำจังหวัดปทุมธานี )
ว่าที่ ร.ต.นิวัติ อิศรางกูร ณ อยุธยา
( ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส.พทท.
ประจำจังหวัดปทุมธานี )
คุณธนาวุฒิ อยู่สุภาพ
( ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส.พทท.
ประจำจังหวัดปทุมธานี )
ร่วมแถลงข่าว โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื้อเป็นกองทุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมให้กับคนพิการใน จ.ปทุมธานี เช่น รถวิชแชร์ รถสามล้อโยน
2.เพื่อสมทบทุนโครงการประชาสังคมรวมใจสร้างฝายมีชีวิต แก้วิกฤตน้ำแล้งช่วยชะลอน้ำหลากให้กับราษฎร
3.เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน การศึกษาให้แก่บุตรธิดา ของเจ้าหน้าที่พิทักษย์ป่สอุทยานแห่งชาติตาพระยา
นางกลิ่นรัก บุญพระลักษณ์
(ประธานคณะอนุกรรมการส.พทท.
ประจำจังหวัดปทุมธานี) กล่าวว่าสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว
( คณะอนุกรรมการ ประจำจังหวัดปทุมธานี )
ได้จัดกิจกรรม "บรรยายธรรมเพื่อการกุศล" พบกับพระธรรมฮาเฮ โดยพระเทศน์ชื่อดัง พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
ในวันที่  28 เมษายน 2562
เวลา 14.00 -17.00 น.
ณ ห้องประชุม Auditorium
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย AIT
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จีงขอเชิญชวนร่วมฟัง "บรรยายธรรมเพื่อการกุศล"ในครั้งนี้ ในการนี้คณะอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ประจำจังหวัดปทุมธานี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะไม่มี การรับเรี่ยไร หรือขอรับบริจาคอย่างอื่นอย่างใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากการจำหน่ายบัตรเชิญชมกิจกรรมเท่านั้น โดยขอให้เกิดความสมัครใจและด้วยจิตศรัทธาเท่านั้น

    ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่มีบัตรประจำตัวแสดงตัวของสมาคมเพื่อประสานงานกับท่านโดยตรงและอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับการตอบรับด้วยไมตรีจิตเป็นอย่างดี นางกลิ่นรัก ๚ ได้กล่าวทิ้งท้าย

ที่ทำการคณะอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวประจำจังหวัดปทุมธานี
โทร : 02-5812370 , 093-2969708
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร : 061-0370154