Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทยแถลงข่าว ชาวพุทธอังกฤษเป็นห่วงไทยจัดสวดมนต์เทวดามหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน

"โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย"
แถลงข่าว ชาวพุทธอังกฤษเป็นห่วงไทยจัดสวดมนต์เทวดามหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน


คณะสวดมนต์ชาวอังกฤษ 20 ชีวิตนำโดยท่านเจ่าคุณ ดร.มหาเหลา เดินสายเสริมสร้างสิริมงคล และขจัดปัดเป่าภัยของแผ่นดิน โดยการจัดสวดมนต์เทวดา - มหาสมัยสูตร 3 ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเชีย และไทย ในกรุงเทพกำหนดสวด 5 แห่ง จัดพิธีใหญ่ที่ศาลหลักเมืองวันที่ 15  และวัดมหาธาตุวันที่ 16 มีนาคมนี้ มีผู้แทนกว่า 6 ชาติเข้าร่วม
วันนี้ (13 มี.ค.) เวลา 14.00 น.
ที่ คณะ25 วัดมหาธาตุฯ  ท่าพระจันทน์ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว “โครงการสวดมหาสมัยสูตรเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินไทย” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยพระครูวรปัญญาคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุฯ เจ้าคณะ 25 พระมหาทวีป กตปุญโญ พระมหาสหรัฐ ธีรยาโน ป.ธ.๘ พระมหาบุญร่วม ปุญญมโน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พุทธมณฑล
(104.25 MHz.) ในฐานะประธานจัดงานในประเทศไทยฝ่ายสงฆ์
นายวุฒิสาร  พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.) ในฐานนะประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส พ.อ.พิเศษ นิพนธ์ ยางงาม รองผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาโครงการได้ร่วมกันแถลงข่าวความว่า สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาในห้วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา และยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความห่วงใยและวิตกกังวล ในหมู่คณะสงฆ์และชาวพุทธในต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกห่วงใย และนำความปรารถนาดีและจริงใจ มาช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายให้บรรเทาลง อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ ตามแนวความเชื่อทางพระพุทธศาสนา โดยได้พิจารณาเห็นว่า มหาสมัยสูตร หรือมนต์เทวดา เป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่กำเนิดขึ้นจากการร่วมชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดของเทวดาจากโลกธาตุทั้ง ๑๐ เพื่อมากล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังการตรัสรู้ไม่นาน จึงมีความเชื่อว่ามนต์บทนี้จะนำมาซึ่งความดีงามสมดังปรารถนาได้ จึงได้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น


  โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ๓ องค์กร ประกอบด้วย องค์กรพระธรรมทูตโลก(WBDO), สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พุทธมณฑล (วพช.) และสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช ) โดยผู้ริเริ่มและเป็นประธานโครงการคือ พระราชวิเทศปัญญาคุณ (ท่านเจ้าคุณ ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร, ประธานดำเนินการในการจัดตั้งองค์การพระธรรมทูตโลก เพื่อจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร,รองประธานปฏิบัติหน้าที่ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรฯ
     โดยท่านเจ้าคุณดร.เหลาได้นำคณะสวดมนต์ชาวพุทธอังกฤษรวม ๒๐ คน เดินทางสวดมนต์เทวดา-มหาสมัยสูตร ใน ๓ ประเทศ คือ สิงคโปร์  มาเลเชีย และไทย ในระหว่างวันที่  ๘-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยขณะนี้ในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเชียได้สวดมนต์เสร็จไปแล้ว ด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่งของทุกฝ่าย
      สำหรับในประเทศไทยท่านเจ้าคุณดร.เหลาและคณะกำหนดเดินทางมาถึงไทยในวันที่ 14 นี้พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ สวิส ไอซ์แลนด์ สิงคโปร์ และมาเลเชีย ฯ ในจำนวนนี้มีชาวอังกฤษ ๑๔ คน เป็นนักสวดมนต์ที่ได้รับการศึกษาอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ร่วม เดินทางมา