Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ไม่มีชื่อ

 เริ่มขึ้นแล้ว ศึกลูกหนัง บ้านเป้า “ปู่หลักคำคัพ ครั้งที่ 2” 
**************************

เทศบาลตำบลบ้านเป้าและชมรมฟุตบอลปู่หลักคำบ้านเป้า ได้ร่วมกันประชุมเตรียมการจัดการรับสมัครและทำการแข่งขันฟุตบอล 7 คน  "ปู่หลักคำคัพ" ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่จะเริ่มทำการรับสมัครทีมฟุตบอลและทำการแข่งขันในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ศกนี้ ซึ่งมีเข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คนวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ นายไกรลาศ บัณฑิตศิละศักดิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป้า,นางสาวภณิดา ฦากำลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านเป้า และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเป้า ร่วมกับ นายไพฑูรย์ ฦๅศักดิ์ ประธานชมรมฟุตบอลปู่หลักคำบ้านเป้า,นายยุทธนา สวัสดิรักษ์ กรรมการบริหารชมรมฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมฟุตบอลฯ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางและเตรียมการเปิดรับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน ที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นประชาชนทั่วไป และ รุ่นอาวุโส 40 ขึ้นไป จะเริ่มดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562  ในทุกรุ่นอายุ จะทำการรับสมัครทีมฟุตบอลไม่เกิน 16 ทีม ซึ่ง รุ่นประชาชนทั่วไป มีค่าสมัคร 2,500 บาท และค่าประกันทีม 1,000 บาท ซึ่งรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท และถ้วยเกียรติยศพร้อมเหรียญรางวัล และรุ่นอาวุโส 40 ขึ้นไป มีค่าสมัคร 1,500 บาท และค่าประกันทีม 1,000 บาท ซึ่งรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท และถ้วยเกียรติยศพร้อมเหรียญรางวัล จากนั้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ประชุมผู้จัดการทีมฟุตบอลหรือผู้จัดการทีม และจับฉลากแบ่งสาย ที่ห้องประชุมชั้นที่ 3 เทศบาลตำบลบ้านเป้า ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันนัดแรกในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) และใช้ชื่อภายใต้การแข่งขัน “กีฬาฟุตบอล 7 คน ปู่หลักคำคัพ ครั้งที่ 2” เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาตนเอง ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดี ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยมและเกิดความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ให้เป็นการส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการส่งเสริมกีฬาประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนากีฬาสู่เยาวชนเป็นที่ยั่งยืนสืบไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 09 4535 8863 (บิ๊กตั้ม ร้านสินทร์ 2002 ชมรมฟุตบอลปู่หลักคำ)
และสามารถให้การสนับสนุน ได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนชมรมฟุตบอลปู่หลักคำ เลขที่บัญชี  020 154658 639  ธนาคาร ธกส.สาขาบ้านเป้า
................................................................
Cr. อบอุ่น เปรมศิลปรีดา  สื่อมวลชน นสพ.สยามโฟกัสนิวส์ (ออนไลน์)
รูปภาพ : ชมรมฟุตบอลปู่หลักคำ บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
................................................................