Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นางสาวณัฐญา แก้วงาม ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 บางปู - สมุทรปราการ พรรคพลังท้องถิ่นไท ลงพื้นที่ พบพี่น้องประชาชนที่ตลาดบางปูใหม่ สมุทรปราการ คนพื้นที่ ใส่ใจ จริงใจ ชัดเจน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต เราคือครอบครัวเดียวกัน ผลการตอบรับดีมาก แฟนคลับแห่ให้กำลังใจเนื่องแน่น !!

นางสาวณัฐญา แก้วงาม 
ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 
บางปู - สมุทรปราการ 
พรรคพลังท้องถิ่นไท 
 ลงพื้นที่ พบพี่น้องประชาชนที่ตลาดบางปูใหม่ สมุทรปราการ 
คนพื้นที่ ใส่ใจ จริงใจ ชัดเจน 
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต 
เราคือครอบครัวเดียวกัน 
ผลการตอบรับดีมาก
แฟนคลับแห่ให้กำลังใจเนื่องแน่น !!นางสาวณัฐญา แก้วงาม ผู้สมัคร ส.ส.  จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 เบอร์ 12 พรรคพลังท้องถิ่นไท ที่มี นายชัชวาลล์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน เป็นหัวหน้าพรรค กับสโลแกนที่ว่า “ชัชเจน เพื่อคนไทย… จริงใจ เพื่อท้องถิ่น” ร่วมกับผู้สมัคร ส.ส. สมุทรปราการเขตอื่นของพรรคฯ อาทิ นายประกิจ พิมแก้ว ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 เบอร์ 18, นายณัฐพงษ์ รอบคอบ ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 เบอร์ 6 นายสายันต์ ทวีผล ผู้สมัคร ส.ส. เขต 4  เบอร์ 14 นายสิรวิทย์ ฉ่ำตุ๋ย เขต 6 เบอร์ 6 และนายจรัญ แสงวัฒน์ เขต 7 เบอร์ 12


 


ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ตลาดบางปูใหม่และบริเวณใกล้เคียง จ.สมุทรปราการ เพื่อแนะนำตัว พร้อมนำเสนอแนวคิดที่ว่า “ประเทศไทยต้องใช้ตำบลเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของประเทศ โดยการกระจายอำนาจรัฐให้ทุกพื้นที่มีอำนาจและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตนเอง เพราะประชาชนทุกคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน หากประชาชนรากฐานแข็งแรง ประเทศไทยก็จะแข็งแรง” 


รวมทั้งชูนโยบายหลักของพรรค 4ช.8จ.
"ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น"

4ช. ชัดเจนเพื่อคนไทย
คือ ชัดเจน พลเมืองไทยต้องใหญ่กว่านักการเมือง ชัตดาวน์ ยาเสพติด จับจริง ลุยจริง ภายใน 1 ปี ช่วงชิง อำนาจประกันสินค้าการเกษตรเป็นหน้าที่ของชุมชน-ท้องถิ่น และ ชี้นำ สร้างเถ้าแก่น้อยในวัยเรียน

 8จ. จริงใจเพื่อท้องถิ่น
ได้แก่ จริงใจ เพิ่มพลังองค์กรท้องถิ่น พัฒนาสังคมรากฐาน จริงจัง สร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 19 จังหวัด 8 ท้องถิ่น เพิ่มรากแก้วประเทศไทย จัดตั้ง  1 ล้านบาทต่อชุมชน เปลี่ยนชีวิตคน กทม. จัดสรร นำที่ดินของรัฐ 1 ล้านไร่ ให้เกษตรใช้ประโยชน์ ผลิตอาการปลอดภัย จัดการ สร้างเครือข่ายน้ำใต้ดิน 7,255 ตำบล ให้เกษตรกรมีน้ำเพาะปลูกตลอดปี จัดหา พัฒนาพื้นที่ให้หาบเร่แผงลอย สู่อาชีพที่มั่นคง จัดให้ ทุกชุมชนและท้องถิ่น ได้เรียนฟรีหลายภาษา และ จัดสร้าง ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ Startup และ SME แบบครบวงจร เพื่อคนรุ่นใหม่” นางสาวณัฐญา แก้วงาม ผู้สมัคร ส.ส.  จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 เบอร์ 12 พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า สิ่งแรกที่อยากแก้ไขคือเรื่องของน้ำ น้ำต้องมีความใสสะอาด เพราะทุกวันนี้บ้านเรามีน้ำสกปรกมากมาย รวมทั้งขยะมูลฝอยต่างๆ เราต้องการให้บ้านเมืองสะอาด สบายตา เป็นการทำให้อากาสบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ และสวัสดิการของแม่ค้าตามตลาดนัด ทุกคนต้องได้สวัสดิการเท่าเทียมกัน ในเรื่องของเงิน เงินทุนหมุนเวียน มีคุณภาพชีวิตที่ดี