Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ เข้ารับโล่รางวัล "เกียรติยศคนดีจิตอาสา"

พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ เข้ารับโล่รางวัล "เกียรติยศคนดีจิตอาสา" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 สาขา ข้าราชการจิตอาส า ดีเด่น ระดับประเทศ จัดโดย สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บันเทิง ทีวี มีเดีย วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน

กรุงเทพฯ - สมาคมข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ประธานจัดงาน / สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล / ห้างเซ็นทรัล (CPN) / มหานครข่าว(มหานครTV) / บันเทิงTV คณะผู้จัดงานพิธีมอบโล่ “รางวัลเกียรติยศคนดีจิตอาสา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติ แด่บุคคล หรือองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และส่งเสริมให้กระทำความดีเพื่อสังคม เพื่อประเทศชาติ ให้มีความปกติสุข และน่าอยู่สืบไป  โดยได้รับเกียรติจาก “นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ” นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย และ ท่าน “พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ” ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลฯ แต่ละสาขาฯซึ่งในงานนี้  ประกอบด้วยทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ” ที่สร้างคุณงามความดีข่วยเหลือผู้อื่น ข่วยเหลือสังคม
สาขา ศิลปิน เยาวชนดีเด่น จิตอาสา 
1.ด.ญ.ธัญญธร  พรอยศรี ป.3 
2.ด.ญ. สุภาวดี  พรอยศรี อ.3
จากโรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร             3.ด.ญ.กีรติญา ศูนย์กลาง (น้องเอย) อายุ 13 ปี อยู่ชั้น ม.2/1 ห้อง CEC
จากโรงเรียนสีตบุตรบำรุง   4.ด.ช.ชญาพิพรรธน์ นิยมธรรม จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี      5.น.ส.พรสวรรค์  วิชิตพัชรกุล    ม.5   สาย อังกฤษ-คอมพิวเตอร์
จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง                6.ด.ช. โอฬาริก ลาภประสงค์     จากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
สาขา บุคคลดีเด่นด้านการก่อสร้าง จ.นครราชศรีมา              คุณสมบุญ  เต็งผักแว่น
สาขา สอนทำอาหาร เพื่อสร้างอาชีพ                                      1.คุณวิฑูร  ลาวีลาซ(เชฟ จากโรงแรมแมนฮัตตั้น)                           2.คุณจรรยาพัฒน์ ศูนย์กลาง

สาขา ข้าราชการจิตอาสา ดีเด่น ระดับประเทศ
"เสธต้น" พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์  หัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดง ได้รับโล่รางวัล "เกียรติยศคนดีจิตอาสา"ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 สาขาข้าราชการ จิตอาสาดีเด่น ระดับประเทศ ด้านนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (เครื่องปรับอากาศโดยใช้เพลเทียร์)  โดยท่านได้กล่าวถึง ความภูมิใจในการรับโล่รางวัลในครั้งนี้ว่า

"กระผมมีความภูมิใจมาก เพราะการมีจิตอาสา ทำให้ได้บุญและใจเป็นสุข ได้รับคำชม ความรักจากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ได้เป็นคนดีของสังคม และเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศ

เหตุผลที่ทำให้ได้รับรางวัล เพราะเรารักในการทำความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ เป็นครูถ่ายทอดความดี และสอนเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ให้ทำความดี มีจิตอาสา

การทำความดีและเป็นคนดีต่อสังคม ว่าเป็นคนดี ได้ทำความดี ทำแล้วเป็นบุญกุศล  จะส่งให้เรามีแต่ความเจริญ ผู้ใหญ่ก็เมตตารักใคร่ช่วยเหลือ ขอให้เป็นคนดีที่ทำแต่ความดี เราก็จะเป็นสุข ครอบครัวก็เป็นสุข สังคมดี ประเทศก็จะมีแต่ความเจริญ

จะเห็นได้ว่า การทำความดี ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นจะทำให้ใจเป็นสุขและประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญ ความดีก็จะอยู่คู่กับคนดีตลอดไป เหมือนท่าน พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ ข้าราชการ จิตอาสาดีเด่น ระดับประเทศ