Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ขอมอบชีวิตใหม่วัว-ควายทั้ง 7 ชีวิตนี้ ให้อยู่ในการดูแลของธนาคารโค-กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่"


 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

   "พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ขอมอบชีวิตใหม่วัว-ควายทั้ง 7 ชีวิตนี้ ให้อยู่ในการดูแลของธนาคารโค-กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่"

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หลังจากปฎิบัติธรรมที่วัดพระธาตุดอยงู สันกำแพง เชียงใหม่ ได้เดินทางลงจากดอยมากราบไหว้พระวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 ของราชวงศ์มังราย ได้เห็นพิธีไถ่ชีวิตวัวทั้ง 7 ชีวิต หน้ากุฎิพระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ของพระครูอ๊อดวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ จึงได้ร่วมพิธีไถ่ชีวิตวัวครั้งนี้ด้วย 

ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญ กับความเมตตาจากทิศต่างๆ ที่เมตตาร่วมบุญไถ่ชีวิตวัวทั้ง 7 ชีวิตนี้ กับพระครูอ๊อด ในวันนี้ทำให้รอดพ้นจากความตายด้วยศาสตราวุธจากโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด

    ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงกลายเป็นพรอันประเสริฐคอยปกป้องรักษาทุกท่านและครอบครัวพร้อมมิตรสหายทั้งหลาย ให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัย และมีความสงบสุขร่มเย็นเจริญกายเจริญใจ ตลอดไป

    พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหารขอมอบชีวิตใหม่วัวควายทั้ง 7 ชีวิตนี้ ให้อยู่ในการดูแลของธนาคารโค-กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ใต้ร่มเมตตาบารมีหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวิสุทธิญาณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน เพื่อเมตตาดูแล จนกว่าจะสิ้นอายุขัยตามธรรมชาติ ต่อไป

 CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก./


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย