Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

Destiny Night The Musical “ค่ำคืนย้อนเวลา พรหมลิขิตนำพาเราพบพาน บรรยากาศวังอโยธยา”


วันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 65 เวลา 18.00 น. ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานกรรมการ และ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ L.S. JEWELRY GROUP ร่วมรับประทานอาหารค่ำในงาน Destiny Night The Musical “ค่ำคืนย้อนเวลา พรหมลิขิตนำพาเราพบพาน บรรยากาศวังอโยธยา” กับ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหารเครือ SCG และแขกผู้มีเกียรติ เพื่อพบปะสังสรรค์และพูดคุยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ SCG ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 SCG บางซื่อ