Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ขยายการท่องเที่ยวยั่งยืน สู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG

อพท.เขต 8 ยกบ้านถ้ำเสือสู่ชุมชนต้นแบบคาร์บอนต่ำ เล็งขยายการท่องเที่ยวยั่งยืน สู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG 

วันที่ 3 กันยายน 2565  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ์  ผู้จัดการ อพท.เขต 8 ร่วมกับธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านถ้ำเสือ ม.3 อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล หรือ"Carbon Neutral Community-Based Tourism" รวมถึงผลักดันการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายใต้แนวคิด BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model)  ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้ใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT Thailand Standard และหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria หรือ GSTC) เข้าไปดำเนินงาน ซึ่งผลจากการพัฒนา และยกระดับให้แก่ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จึงได้เป็นชุมชนต้นแบบสำหรับให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามาศึกษาดูงาน   พร้อมวางเป้าหมายนำแนวคิดการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy Model) มาต่อยอดพัฒนาให้เป็นชุมชนที่มีมาตรฐานการจัดการที่มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืนของชุมชน 

  โดยมีกิจกรรมปั้นกระสุนพันธุ์ไม้ และการยิงกระสุนพันธุ์ไม้ปลูกป่าด้วยหนังสติ๊ก   การล่องแพยางในแม่น้ำเพชรบุรีชมเส้นทางธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำ   การทำขนมทองม้วน การทำปุ๋ยเบญจคุณ  การทำน้ำกลั่นสมุนไพรไล่แมลงจากสมุนไพรท้องถิ่น  การเผาถ่านคุณภาพสูงด้วยเตาอิวาเตะ การทำไข่เค็มใบเตย เดินป่าศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล ท่ามกลางธรรมชาติ ป่า เขา และสายน้ำ  และชุมชนยังมีการพัฒนาพื้นที่บริการลานกางเต็นท์ของชุมชน  ให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการพักแรมในพื้นที่ธรรมชาติ 

นายสุเทพ พิมพ์ศิริ ประธานคณะกรรมการธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ  เปิดเผยว่า  บ้านถ้ำเสือเป็นชุมชนแรกของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีการทำเรื่องการปลูกต้นไม้   การวัดการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้อย่างครบวงจร  เป็นชุมชนต้นแบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ที่ทำเรื่องธนาคารต้นไม้   ได้รับรางวัลระดับประเทศ  ในด้านการท่องเที่ยวชนบทยอดเยี่ยม และผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand Standard) ชุมชนได้พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ 

นายสุขสันต์  เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขต 8  เปิดเผยว่า  อพท.ร่วมกับชุมชนบ้านถ้ำเสือ ต่อยอดการพัฒนาชุมชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนตามมาตรฐานการท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดี มีการพัฒนาอาหารอัตลักษณ์ชุมชน  พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย  ตลอดจนพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงตลาดร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน” อย่างไรก็ตาม อพท. ใช้หลักการมีส่วนร่วม (Co – Creation) และการเป็นเจ้าของร่วมกัน Co – Own มาดำเนินการร่วมกับชุมชนบ้านถ้ำเสือพัฒนาให้เป็น “ชุมชนท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ” อย่างยั่งยื่นต่อไปในอนาคต


จ.เพชรบุรี บรรณรต  เจริญกิจสัมพันธ์