Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ตำรวจท่องเที่ยวทำพิธีปล่อยแถวสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่(New Year New Normal 2021)นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ (NewYear, New Normal 2021) ของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยมึ พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายโสพนา บุญสวยขัวญ นายกสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง (สสท.) ตัวแทนนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายสุทธิพงศ์ เผื่อนพิภพ นายกสมาคมสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) นายไพรัตน์ ห่านศรีสุข อุปนายก และนายทองอยู่ สุภวิทยากรณ์ ตัวแทนนายวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมผู้ประกอบนำเที่ยวไทย (สนท.) และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ณ สนามศุภชลาศัย ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563          

       พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว/โฆษก บช.ทท. เปิดเผยว่า  กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดย พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดให้มีการปล่อยแถวสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ในการอำนวยความสะดวก ปกป้องคุ้มครอง
และรักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับตัว โดยที่ทุกคนต้องอยู่ในมาตรการการป้องกันไวรัส โควิด-19 อย่างเข้มแข็ง และในส่วนของการท่องเที่ยวไทยนั้นเน้นการปรับตัวให้เป็นการท่องเที่ยว ที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ซึ่งถือว่าจะเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ยุคหลังโควิต ที่จะทำให้การท่องเที่ยวของไทยนั้นยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย 

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำเนิงานการบูรณาการและทำงานเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในสังดกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว โดยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ควบคู่กับการดูแลสุขภาพของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นสำคัญ
    ดังนั้น การปล่อยแถวสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบถึงควมตั้งใจของทุกภาคส่วน โดยเพาะความพร้อมของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสมารถเพื่อความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Year New Normal 2021) นี้ ต่อไป
ข่าวประขาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
   สำหรับพิธีปล่อยแถวสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ (NewYear, New Normal 2021) ณ สนามศุภชลาศัย ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมมาตรการดูแลคัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล และ พบปะผู้ประกอบการค้าย่านราชประสงค์ทั้ง โรแรมอโนมา โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ เกษรพลาซ่า บิ๊กซีราชประสงค์ และอัมรินทร์พลาซ่า พร้อมตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนในห้วงการระบาดของโรคโควิด-19