Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม โดย คลับแอ๊ปเปิ้ล แดงไทยแลนด์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ได้จัดการแข่งขันและส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้าน ศิลปวัฒนธรรม


โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม โดย คลับแอ๊ปเปิ้ล แดงไทยแลนด์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ได้จัดการแข่งขันและส่งเสริมเด็กและเยาวชนด้าน ศิลปวัฒนธรรม ของชาติไทย ทุกประเภท เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนในการแสดงความสามารถบนเวที งาน พระนครสำแดงโชว์   โดย จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2569 โดย เวทีใหญ่ ศูนย์การค้าธัญญาพารค์ ศรีนครินท์ โดยในงานได้รับเกียรติจากประธานในพิธี ส.ส. ไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  พรรคพลังประชารัฐ เขต 7 สมุทรปราการ    โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน   เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ให้คงอยู่กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของทุกคนในครอบครัว  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด  และนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริงของการประกวดในครั้งนี้ ไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น และ ครูโอปอ นายบรรณวัฒน์ วัชรกุลภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต่อท่านประทาน และคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กว่า 10 ท่าน และ แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิด  และหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่การแสดงเปิดเวที โดย ทีม นาฏกนก รำฉุยฉายมโนราห์ และ รำนาฏยลีลาผสุธาผืนไทย ในการค้นหาสุดยอดของเยาวชนผู้เข้าประกวดทั้งเดี่ยวและทีมจำนวนทั้งสิ้น 44 ทีม  จนได้ผู้ชนะ 10 ทีมที่ได้รับรองผลการแข่งขันเป็นผู้ที่สุดยอดในงานนี้ลอดจนเข้าสู่ช่วงการแข่ง ในการค้นหาสุดยอดของเยาวชน ตลอดทั้งวัน จนได้ผลผู้ชนะการแข่งข้นดังนี้

1ทีมยุวชน คน รักษ์ศิลป์
รางวัลชนะเลิศ

2ทีมเมรีแห่งสยาม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

3 ด.ญ.วรัญญา  บำรุงชีพ     รร. อำนวยวิทย์  จันทบุรี  ประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

4 ทีม เด็ก สร้าง ศิลป์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3

5 ด.ญ.ณัฏฐณิชา เกิดศรี โรงเรียนสมถวิลหัวหิน ชั้นป5 
รางวัลดีเด่นอันดับ 5

6 ทีมเนรมิตร by ครูเอ้
รางวัลดีเด่นอันดับ 6

7เด็กหญิงพิชญธิดา โสปันหริ
   ชั้นประถมศึกษาปีที่2
   บ้านนาฏศิลป์ครูหญิง
รางวัลดีเด่นลำดับที่7

8 ด.ญ.ปาริฉัตร สิทธิเกษร
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   ประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลดีเด่นอันดับ 8

9 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เสาเงิน
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  ประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลดีเด่นอับดับ 9

10 ด.ญ. ปรีราพัช   อรุณรัตนกิจ  ชั้น ป. 4  
ร.ร. สตรีมารดาพิทักษ์  จันทบุรี
รางวัลดีเด่นอันดับ 10

และ รางวัลพิเศษขวัญใจ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ได้แก่
1 ด.ญ.ฐิติรัตน์ เสาเงิน
2 ด.ญ. ฟารีดา  ก่อกุลภาวี
  ด.ญ. ปริณดา  รอดพันดุง
  ด.ญ. นิลณภัทร์ นะนิล
  ด.ญ. อัญชิสา  ร่วมใจ
3 ทีมเนรมิตร by ครูเอ้

สุดท้าย แม่เปิ้ล เจ้าของคลับแอ๊ปเปิ้ลแดง ไทยแลนด์ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ขอขอบคุณ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกๆท่านที่เข้าร่วมประกวด พระนครสำแดงโชว์ในปีนี้ อย่างมาก และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ให้ความสำคัญกับเวทีของเปิ้ล  
ขอขอบคุณ ท่านประธาน และ ขอบคุณที่ปรึกษา อย่าง ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ( โดย ครูโอปอ ) ตลอดทั้งปีที่ได้เตรียมงาน เพื่อให้งานสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็น ขอบคุณผู้สนับสนุนท่านท่าน และ สื่อมวลชนทุกแขนงอาทิ ดาราวาไรตี้ ทีวีบันเทิง โดย คุณนา คุณกู้  หนังสือพิมพ์ พอเพียง โดย คุณสมมารถ พึ่งจันดุม บรรณาธิการ แม่แหม่ม ดาราอินไซค์   และ สยามแชนแนล พร้อมกับทีมข่าวที่ได้กรุณามาเก็บบรรยากาศของงานในวันนี้   แล้วพบกันปีหน้า
 สำหรับผู้สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปสามารถ ติดตามได้ที คลับแอ๊ปเปื้ล แดงไทยแลนด์ และเพจ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ ต่อไปคะ