Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

ททท. ร่วมปรึกษาหารือ เรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย กับชมรมนักประชาสัมพันธ์โรงแรม


ททท. ร่วมปรึกษา
หารือ เรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย กับชมรมนักประชาสัมพันธ์โรงแรมประชุมวางแผนและหารือแนวทางทำงานร่วมกัน โดยชมรมนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดโรงแรมแห่งประเทศไทย 
นำโดย เอิร์ธ สายสว่าง ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกจำนวน 20 ท่าน เข้าพบ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์, นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด และ นางกุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการด้านตลาดเอเซียและแปซิฟิกใต้ ร่วมผนึกกำลังปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันของโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ โดยเฉพาะงานนโยบายและแผนงานการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวปี 2564 อันมีผลมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่