Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

วัดอรุณพลิกวิกฤตให้เป็นธารบุญบารมี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) หรือ โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในระลอก 2 อยู่ในขณะนี้ เป็นสถานการณ์อันตรายที่น่าเป็นห่วงในสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ เป็นการแพร่ระบาดในวงกว้าง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัด 
คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม จึงได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประสานงานกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD และช่อง NBT ร่วมถ่ายทอดสดพิธีสวดมนต์ข้ามปีของทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งในปีนี้จะจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเป็นแบบพิธีภายใน เพื่อความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD และช่อง NBT จะทำการถ่ายทอดสดพิธีสวดมนต์ข้ามปีแบบออนไลน์ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้มีโอกาสร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีกับทางวัดอรุณราชวราราม อยู่ทางบ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาที่วัดเพื่อความปลอดภัย โดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ช่อง NBT เฟสบุ๊คไลฟ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเฟสบุ๊คไลฟ์ของวัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่เวลา 23.10 น. เป็นต้นไป ของคืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร