Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

บ. เคพีพีเอ็ม โกลบอล จก. และ บ. เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จก. มอบหน้ากากอนามัย ให้ ตม.สมุทรปราการ


บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด และ บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด มอบหน้ากากอนามัย 
ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้ในการป้องกันโควิด-19  

คุณกฤติยาณี พรมแพงและ นายพัฒพงศ์  พงศ์พาพัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด (KPPM GLOBAL COMPANY) และ บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด  (KPPM GLOBAL RUBBER COMPANY)  พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ได้แก่  นายไสว ณ นคร รองกรรมการผู้จัดการ นายทวีศักดิ์ สุขศรีนวล Gerneral Manerger บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด และนายราจ วาสนิก Director บริษัทฯ นำหน้ากากอนามัย My Medical จำนวน 10,000 ชิ้น มามอบให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พ.ต.อ. ปริญญา กลิ่นเกษร ผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
              คุณกฤติยาณี พรมแพง ผู้บริหารบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด (KPPM GLOBAL COMPANY) และนายพัฒพงศ์  พงศ์พาพัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด  (KPPM GLOBAL RUBBER COMPANY) กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด และ บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด จึงมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นปราการด่านแรกในการต้อนรับกับชาวต่างชาติ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเล็งเห็นว่าหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญในการป้องกัน จึงได้นำหน้าการอนามัย My Medical จำนวน 10,000 ชิ้น มามอบให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
ทางด้าน พ.ต.อ. ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จว.สมุทรปราการ กล่าวว่า ในนามสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ต้องขอขอบคุณ คุณกฤติยาณี พรมแพงและ นายพัฒพงศ์  พงศ์พาพัฒน์ ผู้บริหารบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด  และ บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด  ที่เห็นความสำคัญและมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และได้นำหน้ากากอนามัย My Medical มามอบให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ก็จะนำหน้ากากอนามัยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ต่อไป เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า “เราจะสู้ไปด้วยกัน”