Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

นักธุรกิจฟ้อง โดนเบี้ยวหนี้หุ้น บ.สอนดนตรี-ปัดเอี่ยว"วินด์ เอนเนอร์ยี่"

นักธุรกิจฟ้อง โดนเบี้ยวหนี้หุ้นบ.สอนดนตรี-ปัดเอี่ยว"วินด์ เอนเนอร์ยี่"

 วันนี้ 8 ก.ย.63 ที่ศาลแพ่ง กรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง   นายสรศักดิ์ เชาวณัฏ นักธุรกิจบริษัทสอนดนตรีเดินทางมา เพื่อยื่นฟ้อง นายณพ ณรงค์เดช ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
กรณีผิดสัญญาไม่ชำระเงิน จากการซื้อหุ้นบริษัทและคอนโดมิเนียม รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 136 ล้านบาท 

นายสรศักดิ์ เชาวณัฏ ระบุว่า เรื่องสัญญาชำระหนี้หุ้นบริษัท เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ขณะนั้น ตนเปิดโรงเรียนดนตรี ในชื่อบริษัทเพนต้า ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อนที่จะได้รู้จักกับนายณพ ผ่านทางนายณัฐวัฒิ เภาโบรมย์ อีกทอดหนึ่ง จากนั้นทั้งคู่ตกลงซื้อหุ้นของบริษัท โดยนายณพ ซื้อในอัตราส่วนร้อยละ 70 รวมเป็นเงินกว่า 160 ล้านบาท แต่กลับไม่ชำระค่าหุ้นตามที่ตกลงกันไว้ เมื่อทวงถามก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด ก่อนที่นายณพ จะเสนอให้ขายคอนโดมิเนียมโดยโอนสัญญากรรมสิทธิ์ให้  นายณพ  อ้างว่าสามารถกู้เงินกลับมาให้ตนเองได้ จึงขายให้ในราคา 20 ล้านบาท แต่ผ่านมากว่า 1 ปีก็ยังไม่ได้เงินจากการซื้อขายคอนโดดังกล่าว

ต่อมาทราบข่าวว่านายณพ มีกรณีข้อพิพาทกับบิดา และปัญหาการซื้อหุ้นบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ เกี่ยวกับการซื้อหุ้นและไม่ชำระเงิน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกรณีของตนเอง เมื่อมั่นใจว่าถูกเบี้ยวเงินจึงตัดสินใจฟ้องร้องต่อศาลในวันนี้

นายสรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่เดินทางมาฟ้องหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายปี เนื่องจากที่ผ่านมามีความเชื่อใจ และมองว่านายณพ เป็นเหมือนน้องชาย ประกอบกับยังรู้จักกับครอบครัวของนายณพด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันมาโดยตลอด แต่หลังจากเกิดปัญหาขึ้นก็ไม่สามารถติดต่อนายณพได้อีก พร้อมกับยืนยันว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือรู้จักกับผู้บริหารของบริษัท บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่  แต่อย่างใด.