Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

สัมมนากัญชาทางการแพทย์

สัมมนากัญชาทางการแพทย์

วันที่ 19 ก.ย.63 เวลาประมาณ 09.30 น. นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี เขต3 พรรคภูมิใจไทย ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมมนา โครงการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ , อสม. , วิสาหกิจชุมชน ,ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 500 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล และพรรคภูมิใจไทย  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ อบต.คลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

โดยมี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ร่วมงาน ,บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี , นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ ผอ.กองการแพทย์ทางเลือก กรมแพทย์แผนไทยและทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข , ภญ.พันธุ์วิรา เวยสาร เภสัชกรชำนาญการ ช่วยราชการในหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์ ประจำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข , นายณัฐชรัตน์ กฤตธน ประธานศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ( IIC) , พันตำรวจเอก นิมิต ชิตเจริญ
ผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด , อ.ดร.ภก. อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ เรื่อง ยาแผนปัจจุบันที่พัฒนามาจากกัญชา , อ.ดร.ภก. ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง เรื่อง การใช้ยาแผนปัจจุบันกับกัญชาอย่างปลอดภัย , นายกฤติญา แสงภักดี เรื่อง การพัฒนาการปลูกสายพันธุ์ ให้ได้ผลผลิตเพื่อการพัฒนายา , อ.สุทธิพันธ์ อักษรเนียม เรื่องระบบAI กับการปลูกเพื่อการพัฒนายา , นายอุดม พัชรพนาวีร์  เรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมของภาครัฐและภาคเอกชน ,มีนางสาวกัลยา ตั้งโซ๊ะ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ท่ามกลางความสนใจของผู้สัมมนาเป็นอย่างมาก

นายอนาวิล กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือความรอบรู้ ทางสุขภาพของประชาชน 
การสัมมนาในวันนี้ ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาได้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องในการขออนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ทราบประโยชน์ทางการแพทย์ของตำรายาที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อให้การนำกัญชาไปใช้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง มีความปลอดภัย ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานและเข้าถึงการรักษาอย่างสมเหตุสมผลได้ในที่สุด