Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"หมู" เกรียงไกร จงเจริญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขตบางแค พรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าพบปะพี่น้อง ปชช. ชุมชนวัดม่วง เพชรเกษม 63


 "หมู" เกรียงไกร จงเจริญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขตบางแค พรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าพบปะพี่น้อง  ปชช. ชุมชนวัดม่วง เพชรเกษม 63

 นายเกรียงไกร จงเจริญ ว่าที่ผู้สมัคร ส.สเขตบางแค พรรคเพื่อไทย เข้าพบปะพี่น้องประชาชนเขตชุมชนวัดม่วงเพชรเกษม 63 สอบถามเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน สิ่งอำนวยความสะดวก เช่นไฟฟ้า น้ำประปา  และด้านสภาพแวดล้อมชุมชน ชุมชนวัดม่วง เขตบางแค ซึ่งอยู่ข้างๆ วัดม่วง (วัดราชครูสิทธาราม) 

ส่วนที่มาของวัดม่วงนั้นเนื่องจากบริเวณหน้าวัดติดคลองภาษีเจริญเป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ในสมัยนั้น แต่มายุคนี้ พี่น้องประชาชนมีอาชีพการค้าขายและรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ 

  นายเกรียงไกร จงเจริญ เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการเขตบางแคมาก่อน ก่อนที่จะเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสำนักการศึกษาดูแลโรงเรียนในสังกัด กทม ก่อนจะลาออกจากราชการ มาลงสมัคร ส.สในเขตบางแค ที่เคยดูแลมาก่อน 

 ปัญหาที่เจอคือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในยุคสินค้าราคาแพงมาก และรองลงมา คือ ปัญหาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าส่องทาง ถังดับเพลิง ขยะมูลฝอย เส้นทางสัญจรชุมชนนี้มีลักษณะค่อนข้างแออัด 

จึงต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข