Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

"อาชีวะ : บวร ร่วมสมโภช 195 ปีวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี นักศึกษาออกร้าน โชว์ฝีมือเจ๋ง"

"อาชีวะ : บวร ร่วมสมโภช 195 ปี
วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี นักศึกษาออกร้าน โชว์ฝีมือเจ๋ง"

15 มกราคม 2565
ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมจัดงาน "สมโภชพระอาราม 195 ปี เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด เสน่ห์กะดีจีน-คลองสาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวปลอดภัยใส่ใจรักษ์โลก" ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 โดยในปีนี้สำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้อาชีวศึกษากรุงเทพ (อศก.) ซึ่งมีนายทวีศักดิ์ คิ้วทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ประธานอาชีวศึกษากรุงเทพ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ. ร่วมกับสถานศึกษาทั้งภาครัฐภาคเอกชน นำนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ ช่วยดำเนินการอุปถัมภ์ทางวัดฯในด้านการจัดสถานที่ ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบแสงสีเสียง และนำนักเรียนนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมการประกวดอาหาร 3 ศาสน์ 4 วัฒนธรรม การออกร้านสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะจากวิทยาลัยต่างๆในกรุงเทพมหานคร มีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวะรักษ์โลก การดูแลรักษาความปลอดภัยบริการประชาชนผู้ที่มาร่วมงาน ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 

ซึ่งในปีนี้มีสถานศึกษามาร่วมออกร้านทั้งหมด ทั้ง 21 แห่ง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกิดจากการเรียนการสอนเป็นฝีมือของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะจริงๆ ในปีนี้การสาธิตและจำหน่ายได้รับความสนใจมาก นักเรียนนักศึกษาต่างบอกว่าขายดีเป็นเทน้ำท่าทุกวัน กิจกรรมการแสดงต่างๆก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พยายามส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักการบริหารจัดการแบบครบวงจร ฝึกกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนอยูแล้ว สำหรับในส่วนกิจกรรมประกวดอาหาร 3 ศาสน์ 4 วัฒนธรรม ก็ได้รับความสนใจมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งทีมสมัครเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก มีผู้คนติดตามถ่ายทอดทาง Facebook Lite จำนวนมากด้วย  

กิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการกันทั้งในส่วนของบ้าน ชุมชน วัด และโรงเรียน หรือ "บวร" ช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์อาชีวะได้เป็นอย่างดี ซึ่งในช่วงนี้ทางสถานศึกษาต่างๆในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในช่วงของการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 อยู่พอดี นักเรียน ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ด้วย ว่าที่ร้อยตรีธนุ กล่าว