Hot Widget

Header ADS
Type Here to Get Search Results !
Header ADS

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดงานครบรอบ ๑๔ ปี ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ ประชาชน”ณ บริเวณลานจอดรถสวนรถไฟ เขตจตุจักร กทม.


มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  จัดงานครบรอบ ๑๔ ปี  ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน”
ณ บริเวณลานจอดรถสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่  ๑๒ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กล่าวถึง การจัดงานครบรอบ ๑๔ ปี มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในครั้งนี้ ได้ดำเนิน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” เพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และอนุรักษ์งาน ประเพณี การท่องเที่ยวของไทย ทั้งยังสนับสนุนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย 

ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม งานหัตถกรรม ผลผลิตทางการเกษตร จากทั่วทุกภูมิภาค ออกสู่สายตาสาธารณชน เป็นการกระจายสินค้าจากชุมชนต่างๆ ให้ออกสู่ตลาดสินค้ามากยิ่งขึ้น        และเป็นสื่อกลางการตลาดระหว่างผู้จำหน่าย และผู้ร่วมงานโดยตรงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผู้จำหน่ายสินค้า และผู้บริโภค นอกจากนี้ รายได้จากการจัดงาน จะนำมาสมทบกองทุน  “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์” ในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคกัน ของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติ  ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น  ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณคณะผู้จัดงานทุกท่านด้วยความจริงใจ 

คุณจักริน บวรชัย ผู้อำนวยการ โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” เผยว่า ต้องขอขอบคุณ  ท่าน ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ / รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ / การรถไฟแห่งประเทศไทย / และบริษัท เจนก้องไกล จำกัด ที่ให้โอกาสทางคณะจัดงานดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้มีการประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง ซึ่งประชาชนจะพบการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย รวมทั้งกิจกรรมความสนุกหลากหลายรายการ สนุกสุดเพลินกับเครื่องเล่นสวนสนุกต่างประเทศ “สยามธารา” ซึ่งจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๒ -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานจอดรถสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และยังเป็นการผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ระหว่างผู้บริโภค กับผู้ค้า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย 

คุณสมชาย  วิกิจไพศาล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารโครงการ  บริษัท เจนก้องไกล จำกัด เผยว่า บริษัท เจนก้องไกล จำกัด ยินดีที่จะสนับสนุนในส่วนของสถานที่ ในการจัดงาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” ดังกล่าว ซึ่งส่วนของพื้นที่จัดงานจะอยู่ในส่วนของลานจอดรถสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง อีกทั้งประชาชนผู้ที่จะเดินทางมาชมภายในงานเรามีพื้นที่จอดรถสำหรับบริการทุกท่านด้วย 

นาวาอากาศเอกปิยะพงษ์  ผิวอ่อน จิตอาสา มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เผยว่า อยากขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมงาน โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” เพื่อสนับสนุนสินค้าไทยให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และช่วยสนับสนุนโครงการ อื่นๆของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่ 

ร.ต.ท. ดร.มนัส โนนุช กล่าวปิดท้ายว่า ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน            ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับพื้นฐานเศรษฐกิจของชาติต่อไป 

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ เพจ Facebook มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๗๐๑๑๗-๘ หรือคุณจักริน บวรชัย เบอร์โทร. ๐๘ ๙๔๓๓ ๘๖๔๘ หรือผู้ที่สนใจเยี่ยมชม โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ประชาชน” ได้ในระหว่างวันที่ ๑๒ -๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานจอดรถสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร